Початкова освіта в центрі уваги

«Особливості реалізації багатокомпонентного змісту початкової освіти в 2013-2014 навчальному році у 1-4 класах у школах з мовами навчання національних меншин» під такою назвою були проведені обласні інструктивно-методичні семінари для вчителів початкових класів шкіл з мовами навчання національних меншин у м.Ужгороді, м.Берегові, м.Виноградові та м. Тячеві. На семінарах  розглядалися питання організації навчально-виховного процесу в 1-4 класах у 2013-2014 навчальному році. Головна увага була приділена роботі 1-2 класів, які у цьому навчальному році працюють за новим Державним стандартом початкової загальної освіти, зокрема за новими навчальними планами, програмами та підручниками.

Для висвітлення цих питань виступили працівники ЗІППО, методисти міських та районних методичних кабінетів, які відповідають за початкову ланку в управліннях та відділах освіти, а також викладачі й автори підручників для шкіл з мовами навчання національних меншин, зокрема: «Організація навчально-виховного процесу в початковій школі у 2013-2014 навчальному році» (Мастюк Т.В., Янович Е.Д., Станкович Л.М., Русінко Л.Й.,Кейкеші І.Ш ); «Методичні рекомендації щодо викладання навчальних предметів у 1-2 та 3-4 класах» (Сергійчук Ю.П.), « Структура та зміст нових навчальних програм та підручників для 1-2 класів» (Сергійчук Ю.П.,Пердук І.Е., Кеслер С.М. , Криган С.Г.); «Методичне забезпечення викладання нового предмета у 1-2 класах Природознавство» (Арпра Е.А.); «Особливості викладання ІКТ у 2-4 класах. Використання ІКТ в організації навчально-виховного процесу у початкових класах» (Янович Е.Д., Танчинець Е.Ю.,Шимон Д.І., Кейкеші І.Ш.) .
З метою організованого переходу на новий Державний стандарт початкової загальної освіти Міністерство освіти і науки України надіслало для практичного використання методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу в 2-х класах загальноосвітніх навчальних закладів (див. лист МОНУ від 30.05.13 № 1/9-383). Для організації навчально-виховного процесу учнів 1-х класів чинними в 2013/2014 н.р. залишаються методичні рекомендації від 01.06.2012 року № 1/9-426 «Щодо методичних рекомендацій з базових дисциплін», додаток «Початкова школа».
Для 3 - 4 класів чинними лишаються рекомендації, викладені в інструктивно-методичному листі від 09.06.2011 р. № 1/9-454 «Про особливості організації навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах у 2011-2012 н.р.», додаток «Про організацію навчально-виховного процесу в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2011-2012 н.р.».
Вчителям було наголошено, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року № 462 "Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти" у 2012/13 навчальному році було розпочато поступове впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти. У 2013/2014 навчальному році для організації навчально-виховного процесу учнів 1- х класів чинними залишаються методичні рекомендації від 01.06.2012 року № 1/9-426 "Щодо методичних рекомендацій з базових дисциплін" додаток, "Початкова школа" (Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 17, 2012).Для 3-4 класів - рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу, що розміщено в інструктивно-методичному листі від 09.06.2011 р. № 1/9-454 "Про особливості організації навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах у 2011/2012 році" додаток "Про організацію навчально-виховного процесу в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2011/2012 році" (Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України № 17-18, 2011). Про організацію навчально-виховного процесу в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2013/2014 навчальному році, лист МОН України № 1/9-383 від 30.05.2013. Відповідно до мови навчання у системі початкової загальної освіти зазначеним документом передбачено окремі варіанти Типових навчальних планів, програм та підручників, тому звертаємо увагу на наступні документи: Лист Міністерства № 1/9-349 від 20.05.2013 "Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2013/2014 навчального року"
Типові навчальні плани:
Наказ Міністерства № 572 від 10.06.2011 "Про Типові навчальні плани початкової школи" (для 1-2 класів)
Наказ Міністерства № 682 від 29.10.2005 "Про Типові навчальні плани початкової школи" (для 3-4 класів)
Навчальні програми для 1-4 класів ЗНЗ з навчанням мовами національних меншин, які мають гриф МОН України (Наказ МОНМС України № 1050 від 12.09.2011. Перелік навчальних програм для 1-4 класів ЗНЗ); орієнтовний перелік навчально-методичного забезпечення базових дисциплін у 2х та 5х класах ЗНЗ Лист МОН України від 15.07.2013 № 1/9-4.
Звертаємо увагу на таки важливі документи та методичні рекомендації як: лист Міністерства № 1/9-503 від 18.07.2013 "Про використання інструктивно-методичних матеріалів з питань створення безпечних умов організації навчально-виховного процесу в групі продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу";
Лист Міністерства № 1/9-497 від 17.07.2013 "Про використання Інструктивно-методичних матеріалів з питань створення безпечних умов для роботи у кабінетах інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій загальноосвітніх навчальних закладів";Лист Міністерства № 1/9-581 від 28.08.2009 "Про методичні рекомендації щодо застосування елементів двомовного навчання";Лист Міністерства № 1/9-426 від 01.06.2012 "Щодо інструктивно-методичних рекомендацій із базових дисциплін"; Методичні рекомендації з питань організації виховної роботи у 2013-14н.р.(МОН України № 1/9-480 від 08 липня 2013 року);
МОН затверджено план розвитку інклюзивної освіти, а також заходи щодо впровадження інклюзивного навчання в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах на період до 2015 року . Про підготовку до 2013-2014 навчального року, наказ № 894 від 04 липня 2013 .
Ключовим нормативним документом у сфері освітньої політики щодо виховання є наказ МОНмолодьспорт України від 31.10.2011 № 1243, яким затверджено «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України». Мета документа - створення цілісної моделі виховної системи на основі громадянських та загальнолюдських цінностей.
МОН України надіслало методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах у 2013-2014 н.р. Лист МОН України від 08.07.2013 № 1/9-480 «Про організацію виховної роботи в навчальних закладах у 2013-2014 н.р.»
У 2012/13 навчальному році новий зміст освіти запроваджується у 1-2 класах загальноосвітніх навчальних закладів. Разом з цим необхідно пам'ятати , про сьогоднішніх першокласників та переглянути всі методичні поради, яку були сказані та пророблені у минулому році, та згадати слова « Дай руку, першокласнику!»
У початковий період навчання дитини у першому класі важливе значення має успішність адаптаційного періоду.
Створення сприятливого середовища для адаптації дитини до систематичного шкільного навчання забезпечуватиме їй подальший розвиток, успішне навчання та виховання. Вимоги щодо забезпечення належних умов для навчання і виховання учнів, зокрема 1-х класів, у загальноосвітніх навчальних закладах встановлено Державними санітарними правилами і нормами влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу (ДСанПіН 5.5.2.008-01).
Роботу семінарів завершували «круглі столи», на яких обговорювалися результати проміжних апробацій підручників з української, угорської та румунської мов для учнів першій класів.
Вчителі на електронних носіях отримали нормативні документи, які регламентують роботу в початкових класах, методичні рекомендації, посібники на допомогу вивчення та викладання нових навчальних предметів -- «Природознавство та «Сходинки до інформатики», орієнтовні календарні плани для 1-2 та 3-4 класів; рекомендації щодо проведення першого уроку .