Звіт про роботу за 2015 рік

Робота філії інституту спрямована на задоволення інтересів освітян у професійному зростанні, забезпечення потреб регіону у кваліфікованих педагогічних кадрах, мотивацію їх до самоосвіти, створення оптимальних умов для модернізації післядипломної освіти педагогів та управлінців, досягнення ними ціннісних результатів, що мають випереджальний характер, розвиток інформаційного освітнього простору, підвищення результативності наукової діяльності, науково-методичний супровід дослідно-експериментальної та інноваційної діяльності, популяризацію здорового способу життя, соціальний захист дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

Планування роботи філії здійснюється згідно з існуючими вимогами, у відповідності до річних, місячних планів інституту, кабінету шкіл національних меншин, районних (міських) методкабінетів.
Навчальний процес (семінари-практикум, інструктивно-методичний семінари) забезпечували викладачі та методисти Закарпатського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти та Берегівської філії, (Б.В. Габода, Ю.П.Сергійчук, Ю.В. Герцог,
Є.Л. Браун, Й.Б. Шін) та науковці вищих навчальних закладів і громадських об’єднань краю.
Аналіз проведених курсів підвищення кваліфікаціїпедагогічних працівників за 2015 рік (I – II квартал)показує, що згідно з планом замовлення повинні були пройти 125 вчителів, які працюють у школах з угорською мовою навчання, фактично пройшли курси 138 чоловік (110% від плану).


з/п

Дата і місце проведення курсів

Категорії слухачів

Кількість груп

Відповідальний (керівник)

1.

Берегівський район

навчання посадових осіб з охорони праці

1

Тяскайло Г. І.

2.

Берегівський район

вихователі ЗОШ-інтернатів

1

Гаяш О. В.

3.

Берегівський район.

вихователі ДНЗ

1

Романчак О. О.

4.

Берегівський район

учителі початкових класів шкіл з мовами навчання національних меншин

2

Сергійчук Ю. П.

Науково-методична робота в навчальних закладах розглядається як цілісна система підвищення науково-теоретичного і загальнокультурного рівня, психолого-педагогічної підготовки й професійної майстерності педагогів, формування у них готовності до самоосвіти, саморозвитку. Загалом система науково-методичної роботи в освітньому закладі спрямована на формування професійно-педагогічної культури педагогів, неперервного оновлення та збагачення їхніх знань, продукування нових педагогічних ідей, технологій, узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду. Система науково-методичної роботи спрямована на задоволення потреби розвитку й оновлення школи, педагогічних колективів та окремих вчителів у постійному підвищенні фахового рівня відповідно до кон’юнктури ринку педагогічної праці, виступати засобом соціального захисту освіти і освітян. Чітко організована науково-методична робота сприяє також формуванню позитивного психологічного клімату в педагогічних колективах, вона стає ефективним мотивуючим фактором до навчально-виховного процесу.
Організація навчально-методичної роботи філії інституту здійснюється відповідно до річного плану роботи, плану-графіку основних заходів ЗІППО на місяць, визначених цілей, запланованих фінансів.
Основними напрямами науково-методичної роботи Берегівської філії інституту в 2015 році були визначені:
– удосконалення системи методичної роботи з педагогічними працівниками шкіл угорською мовою навчання на основі впровадження сучасних інноваційних технологій;
– модернізація системи регулярного обміну науково-педагогічною інформацією між районами, школами національних меншин з метою покращення методичної допомоги педагогічним працівникам;
– удосконалення системи аналізу, узагальнення та поширення перспективного педагогічного досвіду та педагогічних інновацій шляхом упровадження інформаційно-комунікаційних технологій;
– здійснення організаційно-методичної роботи щодо залучення освітніх установ до проектної діяльності;
– розробка науково-методичних рекомендацій, посібників, збірників методичних праць;
– посилення практичної спрямованості і результативності різних форм методичної роботи (науково-практичні конференції, тематичні семінари, круглі столи, педагогічні читання тощо);
– організація систематичної консультаційної роботи методичних та педагогічних працівників для вирішення повсякденних та перспективних проблем.

№ з\п

Дата

Назва заходу

Місце проведення

Учасники

1.

13 лютого

Науково-методичний семінар„Розвиток   компетентності вдошкільному навчальному заході”

м. Берегово

вихователі ДНЗ з мовами навчання національних меншин

2.

27 березня

Міжнародний інструктивно-методичний семінар„Життя та спосіб навчання у ромських дітей 10 – 14 років” (Діти ромського походження і/або учні з несприятливими умовами проживання)

м. Берегово

директори, заступники директорів з навчально-виховної роботи, учителі, вихователі, педагоги організатори загальноосвітніх навчальних закладів області з мовами навчання національних меншин

3.

30 жовтня

Міжнародний методичний семінар„Особливості підготовки педагогічних працівників для роботі в навчальних закладах з національних меншин. Досвід України й Угорщини”

м. Берегово

директори, заступники директорів з навчально-виховної роботи загальноосвітніх навчальних закладів області з мовами навчання національних меншин

4.

29 жовтня

Міжнародна науково-практична конференція: „Реалії та перспективи євроінтеграційного розвитку післядипломної педагогічної освіти України”

м. Ужгород, ЗІППО

науково-педагогічні працівники

5.

упродовж року

Налагодження контактів, підготовка та підписання угоди про співробітництво з Інститутом ім. Гал Ференца: факультетом педагогіки, науково-дослідним центром ромів, науково-дослідним центром національних меншин,методологічним танауково-досліднимцентром угорських вчителів Карпатського басейну

м. Берегово –

м. Сарваш (Угорщина)

науково-педагогічні працівники

6.

24 квітня

Науково-методичнийсемінар „Аналіз проблем ринку праці та професійно-технічної освіти у світі сьогоднішньої професійної підготовки. Актуальні питання професійно-технічної освіти”

Яношівський ліцей сільськогосподар-ського профілю з наданням професійної підготовки (Берегівський район)

учителі технології, трудового навчання та інформатики загальноосвітніх навчальних закладів області з мовами навчання національних меншин

8.

21 лютого

Конкурс читання художніх текстів угорського мовою ім.Ференца Казінці 

Великодобронська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів Ужгородської районної ради Закарпатської області

педагогічні працівники

9.

11 квітня

Конкурс на краще декламування віршів „День угорської поезії” для шкіл із угорською мовою навчання

Великоберезька загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів Берегівської районної ради Закарпатської області

науково-педагогічні працівники

10.

жовтень, листопад,
грудень

Проведення занять у рамках проекту „Пошук та розвиток талановитої (обдарованої) молоді з хімії”

м. Берегово (Спільно з Благодійним фондом „Genius” м. Берегово)

педагогічні працівники

11.

18 вересня

Конкурс „У світі казок народів світу”

Оросіївська ЗОШ
І – ІІ ступенів Берегівського району

педагогічні працівники

12.

упродовж року

Участь у роботі методоб’єднань учителів: хімії та біології, історії та географії

Школи з мовами навчання національних меншин

педагогічні працівники

Працівниками філії у 2015 році видано 1 методичний посібник та1 навчальна програма:
- Габода Б. В. – Хімічний словник (енциклопедії) – навчально-методичний посібник (Уклад.: Габода Б. В.);
- Програма з угорської етнографії (факультатив) для 5 – 6 класів загальноосвітніх навчальних закладів з мовами навчання національних меншин (Автори: Б.В.Габода, Е.Б. Габода).
Серед найважливіших напрямів роботи філії є розвиток співробітництва на багатосторонній основі з міжнародними організаціями й установами, світовими зарубіжними освітянськими та громадськими організаціями, з профільними навчальними закладами різних країн, вивчення можливості ефективного використання ресурсів іноземних представництв і фондів, здійснення міжнародних проектів та запровадження їх результатів у навчальний процес.
Навчальні заклади, організації та міжнародні установи, з якими співпрацює філія:

 1. Міністерство трудових ресурсів – Департамент освіти Угорщини (м. Будапешт, Угорщина);
 2. Інститут досліджень та розвитку освіти (м. Будапешт, Угорщина);
 3. Угорська академія наук – Відділення педагогіки та філософії (м. Будапешт, Угорщина);
 4. Угорська освітня компанія (м. Будапешт, Угорщина);
 5. Угорська асоціація вихователі ДНЗ (м. Будапешт, Угорщина);
 6. Інститут БалашіБалінта – Коледж Мартон Арона (м. Будапешт, Угорщина);
 7. Дебреценський університет (м. Дебрецен, Угорщина);
 8. Факультет гуманітарних наук Печського університету (Інститут педагогіки, Кафедра ромології і соціології, м. Печь, Угорщина);
 9. Факультет ім. Опацої Чере Яноша Західно-Угорського університету (Інститут педагогічних наук та соціальних досліджень) (м. Дьер, Угорщина);
 10. Ніредьгазький педагогічний інститут (м. Ніредьгазa, Угорщина);
 11. Факультет педагогіки інституту ім. Гал Ференца (м. Сарваш, Угорщина (Угорщина) (Gál Ferenc Főiskola Pedagógiai Kar (Szarvas, Magyarország);
 12. Католицький інститут ім. Апор Вільмоша (м. Вац, Угорщина);
 13. Товариство проектної педагогіки Угорщини (м. Кечкемет, Угорщина);
 14. Педагогічний експерт Eduword Consulting Ltd (ТзОВ з питань освіти, підвищення кваліфікації та експертизи, м. Кечкемет, Угорщина);
 15. Педагогічний факультет університету імені Сельє Яноша (м. Комарно, Словаччина);
 16. Центр післядипломної освіти м. Комарно (Словаччина);
 17. Асоціація угорських вчителів у Словаччині (м. Галанта, Словаччина);
 18. Парціумський християнський університет (м. Нодьварад, Румунія);
 19. Педагогічний факультет з угорською мовою навчання м. Суботіца університету
  м. Нові Сад (м. Суботіца, Сербія);
 20. Угорська асоціація вихователі ДНЗ угорською мовою навчання Воєводини (Кішхедьеш, Сербія);
 21. Тартуський університет (кафедра фінно-угорських) (м. Тарту, Естонія).

Берегівська філія налагодила тісні зв’язки з науковими установами та недержавними об’єднаннями освітнього спрямування краю:
- Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці II (м. Берегово);
- Закарпатське угорське педагогічне товариство (м. Берегово);
- Закарпатський форум директорів шкіл з угорською мовою навчання (м.Ужгород);
- Благодійний фонд „КМКС” (м. Ужгород);
- Благодійним фонд „Genius” (м. Берегово).