До уваги бажаючих взяти участь у колективній монографії "Неперервна освіта: актуальні дискурси"

Інформуємо Вас про наступне:

- набір статей до колективної монографії продовжено до 10 грудня 2021 року;
- підготовку і публікування видання буде здійснено Вищою технічною школою м. Катовіце (Республіка Польща); приклад видання за посиланням http://www.wydawnictwo.wst.pl/oferta_wydawnicza_oraz_zakup_publikacji/wydawnictwa/role_of_science_and_education_for_sustainable_development/83
- обсяг статті – 10 – 12 сторінок;
- організаційний внесок за публікування у монографії складає 750 грн за статтю (за умови не більше 3 співавторів) і буде використаний на часткове покриття витрат з підготовки й створення макета колективної монографії та друк обов'язкових для розсилки її примірників. Збільшення обсягу статті не тягне за собою збільшення оплати; організаційний внесок надсилати на картковий рахунок Приват Банку №4149499370993345; отримувач: Гайович Євгенія Федорівна; призначення платежу «За участь у монографії/семінарі. П.І.Б.»;
- мова статті: англійська, українська, польська;
- для участі необхідно подати заявку, за зразком, що нижче.
Заявка для публікування у монографії *
«Неперервна освіта: актуальні дискурси»**
 

Дані про автора/співавтора(ів)***

Англійською мовою

Мовою статті

П.І.Б. автора/співавтора (повністю)

   

Науковий ступінь, вчене звання

   

Місце роботи (повна назва)

   

Посада

   

Назва статті

   

Порядковий номер і найменування розділу монографії

   

Назва підрозділу колективної монографії

   

Номер мобільного телефону

   

Е-mail

   
- *Заявка є обов’язковим елементом для публікування у монографії
- **Назва монографії може бути скоригована
- *** Дані кожного співавтора подавати з нового рядка у кожній позиції таблиці
 

Вимоги до оформлення статті монографії:

 1. Шрифт: Times New Roman, кегль 12, інтервал 1, поля 20 мм з усіх боків, абзац 1.
 2. Оформлення:
 3. 1-й рядок – назва роботи (всі літери прописні, напівжирний шрифт) – англійською мовою
 4. 2-й рядок – пропуск
 5. 3-й рядок – назва роботи (всі літери прописні, напівжирний шрифт) – мовою статті
 6. 4-й рядок – пропуск
 7. 5-й рядок – ім’я та прізвище автора/співавторів (курсив) – англійською мовою
 8. 6-й рядок – ім’я та прізвище автора/співавторів (курсив) – мовою статті
 9. 7-й рядок – пропуск
 10. Вирівнювання – посередині рядка
 11. 8-й рядок – текст статті (з абзацу)
 12. У кінці тексту статті необхідно ОБОВ’ЯЗКОВО додати анотацію англійською мовою та мовою статті (6-10 рядків). Переклад повинен бути коректним та правильно оформленим (згідно з правилами відповідної мови).
 13. Якщо стаття написана англійською мовою – анотація подається тільки англійською.
 14. Зразок оформлення статті у видання тут.