Збірник матеріалів XV Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю "Неперервна освіта: актуальні дискурси"