Іван Чендей: пам’ять і вічність

chendey-recomendacii

Рекомендації Всеукраїнської науково-практичної конференції (з міжнародною участю) „Іван Чендей: пам'ять і вічність. До 100-річчя від дня народження письменника" (28-30 вересня 2022 року, м. Ужгород).
Одним з пріоритетних напрямів формування інноваційного освітнього простору України у наш час, час національно-патріотичних випробувань в умовах російсько-української війни, є вибудовування навчання та виховання підростаючого покоління на засадах високих духовно-моральних цінностей, серед яких вагома роль відводиться національно-патріотичним та гуманістичним ідеалам. У такому ракурсі культурна спадщина письменників, зокрема надбання крайової літератури, є неоціненним засобом формування людини-патріота, демократа-гуманіста.
Творчий спадок Івана Чендея був і залишається виразником специфічної ментальності закарпатця, що історично сформувалась на теренах Східної багатонаціональної та міжкультурної Європи. Його твори, наснажені світлими ідеями філософії гуманізму, потужні зразки нонконформізму в умовах домінування художнього методу соцреалізму, свідчення тяглості демократичних та гуманістичних ідеалів у творчості митців різних політичних епох аж до утвердження національної і державної Незалежності, а герої – світочі в духовних вимірах та практичних пошуках народу.
Конференція констатує: художнє слово лауреата Національної премії ім. Т.Шевченка Івана Чендея – вагомий засіб виховання та навчання підростаючої молоді, формування духовно-моральних орієнтирів людини-патріота, гуманіста.
Виходячи зі сказаного вище,
Конференція вважає за доцільне:
1. Рекомендувати закладам післядипломної, вищої, передвищої педагогічної та загальної середньої освіти України широко використовувати матеріали проведеного наукового форуму в практичній діяльності, удосконалюючи навчально-виховний і науково-методичний процеси системи неперервної освіти.
2. Використовувати в школах Закарпаття на уроках літератури рідного краю та у виховному процесі методичні матеріали, укладені в ЗІППО, а саме: колективну монографію „Особистості в культурно-освітньому просторі Закарпаття: Іван Чендей. Петро Скунць" (2022), збірник методичних розробок учителів „Вивчаємо творчість Івана Чендея в школі" (2022); рекомендувати до використання в освітньому процесі та дослідницькій роботі учнів, студентів, педагогів, науковців двотомне видання „Щоденники Івана Чендея" (2021), „Листування Івана Чендея" (2021) та іншу новітню літературу.
3. Звернутися в Інститут модернізації змісту освіти МОН України з проханням ввести в оновлений зміст освіти (програми, підручники НУШ) твори письменників Закарпаття, зокрема лауреатів Національної премії ім.Т.Шевченка І.Чендея, П.Скунця, Д.Кременя, зважаючи на виховний потенціал та неперехідну актуальність у загальноукраїнському контексті.
4. Взяти активну участь у громадському голосуванні щодо перейменування вулиць в м.Ужгороді на вулиці І.Чендея, П.Скунця та Д.Кременя.
5. Сприяти проведенню Чендей-фесту, а також підготовці до видання повного зібрання творів письменника.
6. Звернутися до селищної ради с. Дубове Тячівського району Закарпатської області з пропозицією створити меморіальний музей І.Чендея та присвоїти Дубівському ОЗЗСО І-ІІІ ст. Дубівської селищної ради ім'я письменника-дубівчанина.
7. З метою інформування освітянського загалу розмістити на сайті ЗІППО відеоматеріали конференції.
8. Опублікувати матеріали конференції в науково-методичному виданні „Освіта Закарпаття", а також усебічно висвітлити її роботу, вироблені нею рекомендації в освітянських та інших засобах масової інформації.