Науковий форум з нагоди річниці Карпатської України

карп укр

Дев’ятнадцятого березня в Ужгороді відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція „Карпатська Україна в контексті українського державотворення, міжнародних взаємовпливів і глобальних процесів”, співорганізаторами якої виступили Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти та Карпатський університет імені Августина Волошина.

Захід був приурочений до 80-річчя Карпатської України та 145-річчя від дня народження Августина Волошина. На пленарному засіданні із доповіддю „Августин Волошин – державно-політичний діяч та організатор учительства на Закарпатті” виступив Михайло Басараб – кандидат історичних наук, заступник директора з науково-дослідної роботи та міжнародної діяльності Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти.
Під час конференції працювали дві секції: „Карпатська Україна: альтернативні уроки історії у контексті державного будівництва в Україні, духовно-культурного, міжнародно-правового вимірів національного самовизначення українців Закарпаття”та „Творчий ужинок Президента Карпатської України, Героя України Августина Волошина, видатних історичних постатей Карпатської України в освітньому, соціокультурному, політичному, міжнародному просторі новітньої доби”.
У роботі секційних засідань взяли участь Роман Офіцинський – доктор історичних наук, професор кафедрисуспільно-гуманітарної та етико-естетичної освіти Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти (тема – „Дискусійні питання історії Карпатської України”), Марія Баяновська – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри суспільно-гуманітарної та етико-естетичної освіти Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти („Духовні провідники Карпатської України у розбудові української державності„), Лідія Ходанич – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри педагогіки та психології Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти („Син Карпат, що жив для України: В.Гренджа-Донський у контексті українського державотворення”), Петро Ходанич – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри суспільно-гуманітарної та етико-естетичної освіти Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти („Педагогічні погляди В.І.Бірчака і їх роль у формуванні українського світогляду гімназійної молоді у міжвоєнний період (1919 – 1939 рр.), Марія Жабляк – методист кабінету координаційно-методичної діяльності Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти („Карпатська Україна у піснях”), Юрій Шимон методист кабінету методики викладання суспільно-гуманітарних та художньо-естетичних дисциплін Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти („Формування історичної, громадянської, соціальної компетентностей в учнів загальноосвітніх навчальних закладів під час вивчення на уроках історії України державотворчих процесів на Закарпатті у період 1938 – 1939 рр.”), Ірина Поп – завідувач інформаційного центру Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти, аспірант ДВНЗ „УжНУ” („Роль провідних педагогів краю у формуванні системи підвищення кваліфікації педагогічних кадрів на Закарпатті у 20 – 30 роках XX століття”), Тетяна Ромочуська – провідний фахівець інформаційного центру Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти, магістрант Карпатського університету імені Августина Волошина („Ірина Петрик-Волошина як організатор жіночого руху, розбудови шкільництва на Закарпатті”).