Матеріали засідання науково-методичної ради Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти 23 грудня 2014 р.

1 Про наслідки впровадження в загальноосвітніх навчальних закладах області курсу за вибором «Фінансова грамотність».
УХВАЛИЛИ:
1. Методисту з географії та економіки кабінету природничо-математичних дисциплін – Глюдзик Г.Б., продовжити активну підготовчу роботу щодо подальшого впровадження в ЗНЗ області курсу за вибором «Фінансова грамотність», з цією метою:
1.1. Визначити додаткову кількість ЗНЗ Закарпатської області для впровадження курсу за вибором «Фінансова грамотність»;
1.2. Підготувати тематику лекцій з курсу за вибором «Фінансова грамотність» на фахових курсах післядипломної педагогічної освіти керівників навчальних закладів області та вчителів різних спеціальностей;
1.3. Скорегувати кількість необхідного забезпечення навчально-методичною літературою тих шкіл, на базі яких уже введено або буде вводитися викладання даного курсу.;
1.4. Надавати необхідну методичну допомогу вчителям, які викладають курс за вибором «Фінансова грамотність».
2. Управлінням (відділам) освіти та їх методичним кабінетам:
2.1.  Рекомендувати створення відповідних умов для впровадження курсу за вибором «Фінансова грамотність»;
2.2.  Довести до відома вчителів-предметників, на засіданнях методичних об‘єднань, серпневих нарадах інформацію про зміст курсу за вибором «Фінансова грамотність», про навчально-методичне забезпечення викладання даного курсу.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника директора з навчально-методичної роботи ЗІППО – Петечука В.М.

2 Методичний супровід організації виховної роботи у позашкільних  установах та загальноосвітніх навчальних закладах Ужгородського району.
УХВАЛИЛИ:
1. Інформацію прийняти до уваги.
2. Схвалити діяльність Штефанець М.Т., методиста відділу освіти Ужгородської райдержадміністрації та Вульпе С.П., директора районного центру дитячої творчості щодо організації методичного супроводу виховної роботи в ЗНЗ та позашкільній установі.
3. Відділу освіти Ужгородської райдержадміністрації рекомендувати:
3.1. До 1 лютого 2015 року доповнити плани роботи районних постійно діючих семінарів класних керівників, педагогів-організаторів, заступників директорів з виховної роботи питаннями з реалізації положень Національної стратегії розвитку освіти в Україні.
3.2. Забезпечити реалізацію завдань виховання у контексті положень Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України, заходів МОН України.
3.3. До кінця навчального року створити творчу групу з питань національно-патріотичного виховання.
4. Центру дитячої творчості (Вульпе С.П.) рекомендувати:
4.1. З метою удосконалення методичної роботи центру організувати щомісяця проведення методичного дня.
4.2. До 1 березня 2015 року створити банк даних обдарованої і талановитої молоді району.
5. Закарпатському Інституту ППО :
5.1. Кабінету координаційно-методичної діяльності (Сивохоп В.І.), кабінету методики виховної та позашкільної роботи (Кузьма В.М.) у 2015 році спільно з науковцями інституту узагальнити досвід національно-патріотичного виховання учнів у навчальних закладах району.
5.2. Кращий досвід виховної роботи шкіл та центру дитячої творчості району висвітлювати на сайті інституту, в газеті «Слово вчителя».

3 Науково-методичний супровід кафедрою природничо-математичної освіти та інформаційних технологій вивчення, узагальнення і поширення перспективного  педагогічного досвіду вчителів хімії і біології.
УХВАЛИЛИ:
1. Інформацію про науково-методичний супровід кафедрою природничо-математичної освіти та інформаційних технологій вивчення, узагальнення та поширення ППД вчителів біології та хімії взяти до уваги.
2. Роботу кафедри природничо-математичної освіти та інформаційних технологій і кабінету методики викладання природничо-математичних дисциплін з виявлення і вивчення ППД вчителів біології та екології Галац В.В. «Екологічне виховання учнів шляхом впровадження знань зі збереження біорізноманіття на прикладі місцевого матеріалу», Паланейчик І.В. «Організація науково-дослідницької роботи під час вивчення біології та екології», Головчук О.І. «Впровадження проектної діяльності при вивченні біології та екології», вчителів хімії Мелеганич О.Д. «Використання сучасних ІКТ-технологій на уроках хімії», Гасич О.П. «Забезпечення виконання практичної складової курсу хімії в реальних умовах», Світлик Л.І. «Використання активних форм і методів роботи та інформаційних технологій на уроках хімії» вважати задовільною.
3. Рекомендувати кафедрі природничо-математичної освіти та інформаційних технологій (Орос В.М.) подати в ІІ кварталі 2015 р. на розгляд вченої ради інституту пропозицію щодо початку узагальнення досвідів роботи вчителів біології та екології Галац В.В., Паланейчик І.В., Головчук О.І., вчителів хімії Мелеганич О.Д., Гасич О.П., Світлик Л.І.
4. Завідувачу кабінету методики викладання природничо-математичних дисциплін Бокоч О.С. і методисту Голомб О.М. продовжити роботу над належним оформленням опису представлених досвідів роботи.
5. Кафедрі природничо-математичної освіти та інформаційних технологій (Орос В.М.) забезпечити науковий супровід описання і підготовки до узагальнення і розповсюдження розглянутих матеріалів ППД.
6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника директора з навчально-методичної роботи та моніторингу якості освіти Петечука В.М.