Питання, які розглядалися на засіданнях вченої ради Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти в 2015 році