Звітувався Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти

zvit 1

29 січня відбулося розширене засідання Вченої ради Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти, де директор Тетяна Палько, звітувала про виконання Плану роботи закладу за 2018 рік та перспективи розвитку на 2019 рік.
У роботі засідання взяв участь заступник директора департаменту освіти і науки Закарпатської ОДА Аттила Штерр.

Директор побудувала свій звіт у формі презентаційних матеріалів, наголосивши на основних напрямах роботи інституту, зокрема на реалізацію Програми розвитку освіти Закарпаття на 2013 – 2022 роки, державних цільових та регіональних освітніх програм; упровадження нових освітніх технологій організації освітнього процесу з підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів освіти та реалізацію сучасних моделей неперервної освіти, у тому числі з використанням інформаційних та комунікаційних технологій; методичне забезпечення початкової освіти в умовах реалізації нового Державного стандарту початкової освіти з метою практичної реалізації Концепції „Нова українська школаˮ; вирішення питань, пов’язаних із формуванням цілісної системи підвищення професійної майстерності педагогів, формуванням у них готовності до самоосвіти, саморозвитку, продукування нових педагогічних ідей, технологій, узагальнення та поширення перспективного педагогічного досвіду.
Тетяна Василівна наголосила, що 2018 року проведено сім засідань Вченої ради та п’ять засідань науково-методичної ради, на яких основна увага зверталася на спрямування реалізації основних напрямів державної політики у сфері дошкільної, загальної, середньої й позашкільної освіти, забезпечення науково-методичного супроводу підвищення професійної компетентності керівних, педагогічних і методичних працівників закладів та установ освіти регіону у міжкурсовий період, взаємодії центрів і лабораторій інституту з методичними службами районів, міст, об’єднаних територіальних громад; забезпечення науково-методичного супроводу системи освіти в регіоні, розгляд шляхів формування єдиного інформаційного простору області, підвищення результативності керівних, педагогічних і методичних працівників закладів і установ освіти у міжкурсовий період.
Тетяна Василівна зауважила, що науково-педагогічні працівники ІППО продовжують упроваджувати та реалізовувати міжнародні програми та проекти, які сприяють процесу інтеграції післядипломної педагогічної освіти України в європейське середовище. Зокрема, упродовж 2018 року ЗІППО впроваджував низку міжнародних програм та проектів, які мали на меті сприяти процесу інтеграції післядипломної педагогічної освіти України в європейське середовище. Так, у рамках проекту Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) „Зелений пакет” у регіоні здійснювалася координаційна робота з поширення та впровадження у навчальний процес матеріалів методичних комплексів екологічного змісту, включення їх у зміст лекцій на курсах підвищення кваліфікації вчителів. Також відповідно до угоди між МОН України та Посольством Франції в Україні на базі ЗІППО здійснювалося дистанційне навчання вчителів французької мови на освітній цифровій платформі PRO FLE+ з подальшою міжнародною сертифікацією фахового рівня учасників програми. Директор зауважила, що у 2018 році Україна вперше долучилася до Програми міжнародного оцінювання учнів – PISA, де велика увага приділяється вивченню факторів, що впливають на успішне навчання учнів.
Тетяна Василівна розповіла, що у рамках реалізації плану заходів із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти „Нова українська школа” підготовлено 67 регіональних тренерів та 3270 учителів початкових класів, із яких – 806 іноземних мов. Акцентувала увагу на виконанні плану підвищення кваліфікації педагогічних працівників та педагогічного навантаження науково-педагогічними працівниками кафедр інституту, організаційно-методичний супровід ЗНО, участь у всеукраїнських виставках та міжнародних науково-практичних конференціях.
Звернула увагу, що відповідно до плану роботи Міністерства освіти і науки України, зокрема щодо співпраці з Офісом Верховного комісара ОБСЄ у справах національних меншин з питань задоволення освітніх потреб представників національних меншин, а також розвитку міжкультурної освіти й виховання соціальної компетентності, у частині виховання навичок успішної міжкультурної комунікації та толерантності, у Закарпатській області проведено адаптацію й апробацію інтегрованого курсу виховної спрямованості „Культура добросусідства”.
Тетяна Палько розповіла, повністю висвітлити усю виконану науково-педагогічними працівниками інституту роботу важко за невеликий відрізок часу важко, акцентувалася увага на найголовніших моментах, тому детально ознайомитися із звітом можна буде на сервері. Лідія Ходанич, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри педагогіки та психології, Борис Качур, кандидат педагогічних наук, завідувач кафедра менеджменту та інноваційного розвитку освіти, Василь Химинець, професор кафедри менеджменту та інноваційного розвитку освіти, доктор фізико-математичних наук, професор, Михайло Басараб, кандидат історичних наук, заступник директора з науково-дослідної роботи та міжнародної діяльності, подякували директору за детальний звіт та запропонували роботу інституту визнати задовільною, а звіт схвалити.
Аттила Штерр, підбиваючи підсумки розширеного засідання Вченої ради, наголосив, що діяльність працівників закладу – успішний результат роботи педагогів краю. Подякував науково-педагогічним працівникам ЗІППО та побажав успіхів.

zvit 2

zvit 3