Стан та перспективи розвитку дошкілля в Закарпатті

Творчий колектив педагогів усіх ланок дошкільної освіти пропонує Вам державне і професійне бачення концептуальних змін у дошкіллі в зв'язку з реалізацією державних стандартів дошкільної освіти та державної Базової програми "Я у світі".
Ці проблеми обговорювалися на обласному науково-методичному семінарі спеціалістів та методистів дошкільної освіти відділів (управлінь) освіти райдержадміністрацій (міських рад) "Соціальна компетентність дошкільника у світлі державних стандартів дошкільної освіти".
На семінарі виступила заступник начальника управління освіти і науки облдержадміністрації Г.І. Сопкова, заступник міського голови міста Мукачева М.М. Лабош.
Начальник управління освіти Мукачівської міської ради Т.В. Тіба презентувала систему роботи дошкільної освіти міста.
На семінарі виступили: Є.М. Шукалюк - методист Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти, Н.С. Майор - завідувач кабінету дошкільної та початкової освіти Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти, О.О. Тимофієва - методист кабінету дошкільної та початкової освіти Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти, Л.Є. Понго - головний спеціаліст управління освіти Мукачівської міської ради, О.Г. Пархоменко - методист методкабінету управління освіти Мукачівської міської ради, Є.О. Хомин - керівник методичного об'єднання вихователів груп раннього віку.
Учасники семінару ознайомилися з практичною роботою дошкільних закладів №5, 34, 28 м. Мукачева, оглянули виставку науково-методичної літератури та дидактичних посібників з означеної проблеми.

Життя кожної людини починається з дитинства і всі, хто стоїть біля колиски майбутнього: батьки, педагоги, влада мають докласти всіх зусиль, аби дати дитині можливість бути здоровою, радіти життю і розвивати творчі здібності. Тому у комплексі заходів, спрямованих на забезпечення рівного доступу до якісної освіти, важлива роль належить дошкільній освіті. У вирішенні проблем цієї ланки доцільно виділити два аспекти:
- охоплення дітей дошкільною освітою з метою створення рівних стартових можливостей при вступі до початкової школи;
- наближення змісту, форм і методів освіти до дитини; виявлення та розвиток здібностей і нахилів, врахування особливих потреб тощо.
В області нараховується 528 дошкільних навчальних закладів, у яких виховується 32,8 тис. дітей, що на 7 закладів та 2,3 тис. дітей більше у порівнянні з 2008 роком. Відсоток охоплення по області становить 42,0% проти 40,0% у минулому році. Однак ми все ще суттєво відстаємо від загальноукраїнського показника, який складає 57,0%.
У загальній структурі дошкільних закладів найбільша питома вага 97,7% (516 закладів) припадає на заклади Міністерства освіти і науки. Заклади приватної форми власності відвідують 0,5 тис. дітей.
До кінця поточного року планується відновити роботу 10 ДНЗ (Берегівський, Виноградівський, Мукачівський, Іршавський, Тячівський, Міжгірський, Хустський, Воловецький, Рахівський, Ужгородський райони).
Відновлять роботу 39 груп у діючих дошкільних навчальних закладах міст Ужгорода та Мукачева, у Великоберезнянському, Виноградівському, Іршавському, Міжгірському, Мукачівському, Перечинському, Рахівському, Тячівському, Хустському та деяких інших районах. Це дасть можливість додатково охопити дошкільною освітою більше тисячі малюків.
Для дітей дошкільного віку, які потребують додаткового догляду та лікування, функціонують 4 санаторні заклади, в яких виховуються 267 осіб. Крім того, в області діють у 7 дошкільних закладах 15 груп спеціального призначення, в яких виховуються 255 дітей, з них з порушенням зору - 46, мови - 101, інтелекту - 7, опорно-рухового апарату - 71, інших профілів - 30 дітей. У 12 дошкільних навчальних закладах працюють групи з цілодобовим перебуванням, в яких виховується 392 дитини.
Однак, за останні три роки їх кількість не збільшилася. Органам місцевого самоврядування спільно із закладами охорони здоров'я слід більш ефективно використовувати базу ДНЗ для надання дошкільникам медичної допомоги.
Та й загалом кроки щодо розширення доступу до дошкільної освіти є недостатніми, оскільки не дозволяють знизити гостроту проблеми. Навпаки, вона продовжує наростати. Так, завантаженість дошкільних закладів становить 117 дітей із розрахунку на 100 місць проти 110 дітей на 100 місць у 2008 році, а черговість для влаштування дітей у ДНЗ складає відповідно 5693 проти 5189 (найвищі показники: Рахівський район - 1427; Хустський - 1015, Тячівський - 994, Виноградівський - 610).
Залишається актуальним охоплення дітей п'ятирічного віку дошкільною освітою. Не всі керівники органів управління освітою відповідально контролюють цю роботу. Відсоток охоплення дошкільною освітою дітей названого віку становить у Тячівському районі - 37,3%, Виноградівському - 39%, Міжгірському - 42%, Рахівському - 43%, Ужгородському - 48% (обласний показник - 75% проти 64% у минулому році).
У районах не проводиться також належна робота щодо створення груп з короткотривалим терміном перебування дітей. Таких груп в області є тільки 6 (Хустський район - 3; м. Берегово - 3).
Відповідно до етнічного складу населення навчально-виховний процес у дошкільних навчальних закладах здійснюється українською мовою (89,3%), угорською (9,9%), російською (0,4%), румунською (0,1%), німецькою (0,1%).
Дошкільні заклади працюють за наступними пріоритетними напрямками:
- художньо-естетичний - 34 заклади;
- фізкультурно-оздоровчий - 20 закладів;
- музичний - 10 закладів;
- гуманітарний - 17 закладів.
У 2009/2010 навчальному році дошкільні навчальні заклади поетапно розпочинають роботу за новою Базовою програмою розвитку дитини дошкільного віку "Я у Світі", схваленою колегією Міністерства освіти і науки України від 21 березня 2008 року та затвердженою наказом від 29.01.2009 р. №41. Зазначена програма істотно відрізняється від попередніх: її змістове наповнення спрямоване на гармонійний та різнобічний розвиток дитини дошкільного віку, формування її особистості, створення в умовах дошкільного навчального закладу розвивального життєвого простору.
Міністерством розроблено методичні рекомендації з планування роботи дошкільних навчальних закладів та організації їх роботи. Зазначені матеріали надіслано у всі відділи та управління освіти, також вони розміщені на сайті МОН та надруковані у фахових журналах.
Продовжується робота щодо створення сучасного методичного забезпечення варіативних форм здобуття дошкільної освіти з урахуванням призначення закладу, режиму роботи, інноваційних підходів щодо змісту та методів виховання, роботи з батьками та громадськістю.
Оскільки у процесі формування особистості дитини перші шість років мають найбільшу вагу та з метою своєчасного виявлення, підтримки, розвитку обдарованості, природних нахилів та їх здібностей освітній процес у дошкільному навчальному закладі доцільно організовувати за одним чи кількома пріоритетними напрямами. На часі створення та розгалуження груп розвивального характеру.
З метою охоплення не менше 75% дітей відповідного віку дошкільною освітою місцевим органам виконавчої влади та самоврядування, органам управління освітою необхідно продовжити роботу щодо будівництва нових та відновлення діяльності дошкільних навчальних закладів, які з різних причин не функціонували, розгалужувати мережу навчально-виховних комплексів "дитячий садок - школа", формувати різновікові групи, допомагати організовувати дошкільне навчання в родинах тощо.
Управлінням освіти і науки облдержадміністрації на виконання доручення голови облдержадміністрації від 11.12.2008 року №02-5/141 та Програми розвитку освіти Закарпаття на 2003-2012 роки започатковано проведення обласного конкурсу "Кращий дошкільний навчальний заклад". Надіємося, що цей конкурс дасть можливість визначити найкращий заклад сільської і міської місцевості, буде виявлено та поширено досвід роботи творчо працюючих педагогічних колективів. Та основне, що ми чекаємо від запланованого заходу - привернення уваги місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, громадськості до проблем дошкільної освіти в нових соціально-економічних умовах.
Сьогодні всі розуміють, як багато в житті залежить від успішного старту дитини. Тому мусимо об'єднати цілеспрямовані дії місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, управлінь освіти, дошкільних працівників на реальне підвищення якості дошкільної освіти, її розвиток і творче спрямування.

Ганна СОПКОВА,
заступник начальника управління освіти і науки обласної державної адміністрації