Рекомендації

– Грунтовно обговоривши питання модернізації системи дошкільної освіти в області через призму погляду вимог стандартів дошкільної освіти та державної Базової програми «Я у світі»;
– враховуючи сучасні підходи до розвитку, виховання і навчання дітей дошкільного віку;
– беручи до уваги нормативно-правове забезпечення та стан і перспективи розвитку дошкілля в Закарпатській області;
– проаналізувавши стан методичного забезпечення, вивчення та впровадження Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у світі»;
– обмінявшись досвідом, ідеями, висновками з питань організації роботи дошкільних закладів в сучасних умовах, зокрема, з проблем соціалізації дошкільника, які були висловлені представниками державних та місцевих органів влади, методистами ЗІППО, райметодкабінетів, педагогами-практиками

семінар рекомендує:
– з метою ефективної реалізації Закону України «Про дошкільну освіту» БКДО, Базової програми нового типу «Я у світі» налагодити чітку співпрацю між освітніми структурами дошкільного профілю різних рівнів по основних напрямах оновлення змісту та гуманізації цілей дошкільної освіти;
– згідно наказу МОН № 41 від 29.01.09 продовжувати вивчення та поетапне впровадження Базової програми розвитку дітей дошкільного віку «Я у світі» в практику роботи ДНЗ області. Роботу здійснювати через систему заходів широкомасштабної випереджувальної роботи, відображеної у формі планів, програми дій, схем, моделей, проектів;
– активізувати організаційно-методичні форми роботи районного (міського) рівнів (масові, групові, індивідуальні) з питань реалізації державних підходів до розвитку дошкільної галузі освіти, створення сучасного розвивального середовища та соціалізації дошкільника;
– з метою забезпечення кваліфікованого методичного супроводу організації освітнього процесу в сучасних дошкільних закладах методичним службам здійснювати постійний моніторинг навчально-методичних видань, дидактичних посібників, які використовують педагоги дошкільних закладів у професійній діяльності;
– при кабінеті дошкільної та початкової освіти ЗІППО, методкабінетах організувати постійно діючу виставку науково-методичної літератури, видань з педагогіки, психології та інноваційних технологій з проблем модернізації дошкільної освіти;
– удосконалювати управлінський аспект у діяльності мережі дошкільних навчальних закладів по реалізації вимог державного освітнього стандарту (БКДО) щодо повноцінного розвитку особистості дошкільника, його соціалізації, ефективної організації життєдіяльності дітей дошкільного віку;
– управлінням освіти, методичним службам виявляти, узагальнювати та поширювати перспективний педагогічний досвід колективів дошкільних закладів та окремих педагогів через активні форми методичної роботи, педагогічну пресу, засоби масової інформації.