Тематична дискусія педагогів

Днями в м.Берегові, у рамках програми курсів підвищення кваліфікації вихователів дошкільних навчальних закладів була проведена тематична дискусія: «Психолого-педагогічні особливості навчання українського мовлення дітей дошкільного віку в дошкільних закладах з угорською мовою навчання».


Рего Ганна Іванівна, к.п.н., доцент кафедри педагогіки та психології Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти ознайомила присутніх із теоретичними основами методики викладання української мови угорськомовним дітям. Головне завдання педагога – привити дітям любов та повагу до української мови, навчити усвідомлювати роль мови в житті та побуті, дати зрозуміти, що без знання державної мови успішна молода людина не має перспективи в нашій державі. Актуальність даного питання надзвичайно важлива як для педагогів, дітей і, безумовно, батьків.
Угорська мова відрізняється від української і за походженням, і за граматичною структурою. Генетично вони не споріднені, тому й спостерігаються істотні відмінності як в лексичній системі, так і в граматичній будові цих мов.
У ході дискусії учасники обговорили низку питань:
– на якій мові доцільно здобувати дошкільну освіту дітям угорської національності?
чи достатньо в Закарпатті дошкільних закладів з угорською мовою навчання, щоб охопити дошкільною освітою угорськомовних дітей?
чи потрібно навчати дітей угорської національності, які відвідують національні дошкільні заклади, українській мові?
Дійшовши одностайного рішення, що навчання української мови є нагальною проблемою національних меншин Закарпаття, учасники дискусії перейшли до обговорення шляхів вирішення даної проблеми.
Дискусія проходила жваво, в позитивній, довірливій атмосфері, що дозволило прийняти рішення про необхідність створення методичних рекомендацій щодо навчання дітей угорської національності української мови в дошкільних закладах Закарпаття.
 Надання методичної допомоги вихователям та постійне творче вдосконалення педагогів теоретичними знаннями й практичним вмінням допоможуть у навчанні малечі української мови, прививатимуть їм любов до української національної культури, виховуватимуть почуття гордості за державу, в якій вони живуть.
Також присутні педагоги запропонували створити методичну групу, яка б займалася розробкою занять, свят та розваг, підбором матеріалу з усної народної творчості, фольклору та поезії для підготовки мовного апарату дитини до вимовляння звуків української мови, закріплення у дітей відчуття наголосу тощо. Учасники дискусії запропонували забезпечити необхідними рекомендаціями всі угорськомовні дошкільні навчальні заклади краю.
Із корисною інформацією, позитивними емоціями та відчуттям віри у свої можливості педагоги розійшлися.