Освіта по-новому: крокуємо з НУШ

IMG-076d962d7fe3738e0919b07a516c21b0-VНе навчаймо дітей так, як навчали нас,
– вони народилися в інший час!
Сьогодні змінюється роль учителя. Його вже не сприймають як безпосереднє джерело знань, бо знання можна почерпнути з інтернету, і з різноманітних книг, і з інших джерел. Головне зараз – навчити учнів вчитися. Бо коли дитина займається тим, що їй подобається, вона знаходить для цього бажання, сили та енергію. І школа має стати тим середовищем, в якому можна все це втілити.
Сучасному вчителеві потрібно усвідомити, що Нова українська початкова школа чекає вчителя-професіонала, партнера з високими людськими цінностями.
Професія вчителя початкових класів – одна з найважливіших і складніших педагогічних професій. Такий фахівець не тільки дає знання, а й прикладає величезну душевну силу, щоб розвивати, захищати, оберігати, підтримувати, наставляти та розгледіти в кожному своєму учневі «золоте зернятко» і допомогти йому «прорости». Пам’ятаймо, кожна дитяча особистість – це маленький всесвіт, і, тільки правильно дібравши ключик, можна відкрити її душу та виховати достойну людину.
Державотворчі процеси виявили в освіті невідповідність між існуючою системою та потребами людини, суспільства і значною мірою актуалізували проблему створення нової, адекватної часові, Нової української школи, що зорієнтована на всебічний розвиток дитини, її талантів, здібностей, компетентностей та наскрізних умінь відповідно до вікових та індивідуальних психофізіологічних особливостей і потреб, формування цінностей та розвиток самостійності, творчості, допитливості, що забезпечують її готовність до життя в демократичному й інформаційному суспільстві.
Справжній вчитель не тільки вчить, виховує, розвиває, а й любить своїх учнів. Батьки довіряють нам своє найрідніше, кровне – дитину, яка за нашою допомогою, має стати особистістю.
Той, хто хоче змінити світ, повинен починати з себе! Сьогодення вимагає від кожного вчителя відповідальності за свою роботу, відмови від шаблонних форм і методів навчання, уміння творчо працювати.
Нам, вчителям початкових класів випала честь – реформувати українську початкову школу, що є початком історичної модернізації всієї української системи освіти. Нова початкова школа – це початок ключової реформи Міністерства освіти і науки. Головна мета реформи – створити школу, у якій буде приємно навчатись, яка даватиме учням не тільки знання, як це відбувалося, а й формувати вміння застосовувати їх у житті.
Тільки усвідомивши філософію Нової української школи, зможемо реалізувати її цілі й завдання, починаючи з реформи початкової освіти, яка закладе фундамент для успіху та самореалізації особистості. Отже ми, вчителі початкової школи розпочали руйнувати стереотипи посттоталітарної системи.
Першим кроком реформування сучасної початкової освіти є подолання ізольованого викладання навчальних предметів і створення принципово нових типових програм, де освітній процес зорієнтований на розвивально-продуктивний діяльнісно-інтегративний підходи та розвиток критичного мислення здобувачів освіти.
У початковій освіті десятиліттями діяла предметна система навчання, що забезпечувала автономне вивчення окремих сторін обʼєктів навколишньої дійсності й орієнтувалася на здобуття знань у тій або іншій області, що недостатньо пов'язані між собою.
З метою подолання стереотипів у організації та освітній діяльності учнів 1 класів у Закарпатській області відбулося підвищення кваліфікації вчителів, які забезпечуватимуть здобуття учнями 1-4 класів початкової освіти у 2021-2022 навчальному році. На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 17 травня 2021 року № 476 „Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти „Нова українська школа” у 2021 році” (зі змінами і доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 30 червня 2021 року № 682), наказу департаменту освіти і науки Закарпатської державної адміністрації від 06.08.2021 р. № 296 „Про затвердження спискутренерів-педагогів для підвищення кваліфікації вчителівпочаткових класів, які забезпечують здобуття учнями 1-4 класів початкової освіти” та наказу від 13.08. 2021 р. № 312 „Про організацію у 2021 році підготовки вчителів початкових класів, які забезпечують здобуття учнями 1-4 класів початкової освіти” Закарпатським інститутом післядипломної педагогічної освіти спільно з департаментом освіти і науки, молоді та спорту Закарпатської ОДА організовано та проведено:
         1) 11 – 12 серпня 2021 року навчання педагогів-тренерів за такими напрямами: здійснення формувального оцінювання учнів, впровадження діяльнісних методів навчання (40 тренерів), з них тренерів «The LEGO Foundation» (16 тренерів), організація інклюзивного навчання (18 тренерів), використання цифрових технологій та технологій дистанційного навчання (29 тренерів). Тренер НУШ – це особа, яка здійснює комплекс заходів з підвищення кваліфікації педагогічних працівників, організованих закладами післядипломної педагогічної освіти комунальної форми власності, відповідно до нових методик згідно з Концепцією реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти “Нова українська школа” на період до 2029 року.
         2) 16 – 19 серпня 2021 року у 12 локаціях області пройшло підвищення кваліфікації вчителів початкових класів, які забезпечуватимуть здобуття учнями 1-4 класів початкової освіти у 2021/2022 навчальному році. Згідно з даними місцевих ТГ навчання мали пройти 924 вчителі, які з вересня 2021 року навчатимуть учнів 1-их класів та 213 вчителів (2-4 класи), які з різних причин не пройшли навчання роботи в НУШ. Навчання пройшли 1224 вчителі.
Підвищення кваліфікації вчителів початкових класів проходило у 12 регіональних локаціях на базі закладів загальної середньої освіти, визначених наказом департаменту освіти і науки, молоді та спорту облдержадміністрації. У всіх зазначених ЗЗСО були створенні відповідні умови (класи-аудиторії, компʼютерні класи).
Підвищення кваліфікації вчителів початкових класів відбувалося за відповідною програмою та розкладом занять. Практично у всіх локаціях підвищення кваліфікації вчителів початкових класів пройшло на відповідному рівні. Відповідальні тренери-педагоги доклали максимум зусиль для якісного підвищення кваліфікації педагогів, а саме, надавали оперативну інформацію про стан організації навчання, кількість слухачів, про зміни у розкладі координатору Кірик М.Ю., завідувачу кабінету методики дошкільної та початкової освіти ЗІППО тощо.
Висловлюємо щиру подяку всім причетним до організації та забезпечення підвищення кваліфікації вчителів початкових класів Нової української школи у період 16-19.08.2021 року за толерантну співпрацю, партнерську підтримку, розуміння.  Освіта по-новому можлива завдяки спільній та злагодженій співпраці департаменту освіти і науки, молоді та спорту облдержадміністрації Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти, а також місцевих органів управління освітою.
Сьогодні, як ніколи, актуальні слова Р.Т. Кіосакі „Освіта, яка не вчить жити успішно в сучасному світі, не має ніякої цінності”.
М.Ю. Кірик,
завідувач кабінету методики
дошкільної та початкової освіти ЗІППО