Деякі аспекти методичної роботи методичних кабінетів відділів / управлінь освіти Закарпатської області

У збірнику зібрана інформація про  деякі аспекти методичної роботи районних (міських) методичних кабінетів Закарпатської області у 2011-2012 навчальному році. Визначені науково-методичні проблеми, над якими працюють педагогічні колективи методкабінетів; пріоритетні завдання, на вирішення яких спрямовується їхня діяльність; шляхи реалізації поставлених ними цілей тощо. Наведений перелік діючих у районі (місті) опорних шкіл, експериментальних педагогічних майданчиків, об’єднань молодих учителів, шкіл перспективного педагогічного досвіду, а також питань, які вони опрацьовують.
Інформаційний збірник складений з метою  ефективної організації та здійснення науково-методичної роботи у навчальних закладах області, систематизації, координації  й науково-методичного керівництва  цією діяльністю науковцями і методистами  Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти та призначений для внутрішнього використання підрозділами ЗІППО.

Завантажити збірник