Практичний семінар учителів німецької мови

hete

З 28 жовтня по 1 листопада на базі Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти проводився семінар для вчителів німецької мови за участю лектора Ґете-інституту Синьо Вікторії. У семінарі взяло участь 20 учителів німецької мови шкіл області.
Основною тематикою семінару були питання: «Формування фонетичної компетенції», «Формування граматичної компетенції», «Підготовка учнів до іспитів на рівнях А1-В2».

На запитання, що собою являє граматика, є багато відповідей. Можна було б також знайти і багато визначень цього поняття. Проте це не означає, що граматика поєднує у собі все і нічого конкретного. Навпаки: існують різноманітні підходи до інтерпретації цього поняття, які значно відрізняються один від одного.
Який підхід правильний: граматичне заняття чи передача граматичних знань? Що ми розуміємо під поняттям «педагогічна граматика»? Метод SOS? Чи можна викладати граматику на основі ігор? Що таке фонетика? Як звучить німецька мова? Наскільки важлива правильна вимова? Які труднощі можуть виникати у наших учнів з інтонацією та артикуляцією?
У ході практичних занять, на ці та інші запитання учасники семінару отримали відповіді, поради та допоміжні засоби для навчання вимови, граматики, за допомогою яких вони зможуть цілеспрямовано вирішувати фонетичні та граматичні проблеми своїх учнів.
Учитель мови завжди є і вчителем фонетики, і зразком для наслідування вимови для своїх учнів. Він тренує аудіювання, артикуляцію та інтонацію, тому, особливо на початковому рівні важливою є його допомога.
У ході роботи семінару показано та практично опрацьовано приклади завдань та системи вправ, ознайомлено вчителів з актуальними онлайн-ресурсами.
Під час роботи семінару-практикуму вчителі навчалися:
- застосовувати інноваційні процеси в організації вивчення іноземних мов;
- добирати форми і методи організації навчальної діяльності, які оптимально відповідають поставленій меті;
- ширше використовувати нові інформаційні технології, підходи до процесу навчання під час формування і розвитку комунікативної культури школярів, практичного опанування іноземною мовою;
- забезпечувати індивідуалізацію та диференціацію навчання, застосовуючи сучасні педагогічні технології: навчання у співпраці, проектну методику, нові інформаційні технології, Інтернет-ресурси;
- практикувати роботу з комп’ютерними навчальними програмами на уроках іноземної мови;
- створювати реальні, справжні, життєві ситуації під час навчання на уроці іноземної мови, тобто створювати принцип автентичності.
Вікторія Сеньо ознайомила учасників семінару з пілотним проектом Міністерства освіти і науки України та Ґете-інституту з підготовки до іспитів рівня А1-А2, В1-В2 для шкіл України згідно з Концепцією мовного стандарту європейських країн.
Завдяки креативному підходу керівників семінару, учителі німецької мови змогли вдосконалити свої фахові знання і підвищити професійну майстерність.
Усі учасники отримали навчальні матеріали, а згодом матимуть сертифікати, підписані Ґете-інститутом та Міністерством освіти і науки України.

hete1