Bикладання німецької мови з використанням цифрових мультимедійних засобів

gete 1

23–27 жовтня 2017 року на базі Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освітипроходив методико-дидактичний семінар для вчителів німецької мови Закарпаття за участю лектора Гете-інституту в Україні Іванки Голуб.

Основною тематикою семінару були питання: «Bикладання німецької мови з використанням цифрових мультимедійних засобів. Використання мобільних засобів учнів у проектній роботі», «Bикладання лінгвокраїнознавства – інноваційні підходи на занятті німецької мови» та «Підготовка учнів до іспитів на рівнях А1-В2».
Учителі ознайомилися з використанням мобільних засобів (Foto-Audio-Video-Apps) на уроці німецької мови, працювали в групах, розробляли дидактичні матеріали, створювали фото-, аудіо- та відеоматеріали для роботи з мовним інвентарем (граматика, лексика, фонетика) та усним мовленням.
Учасники брали активну участь у міні-проектах, тренінгу «Основні підходи та принципи викладання країнознавства. Країнознавство з використанням літературних творів, творів образотворчого мистецтва та сучасної німецької музики».
Під час роботи семінару-практикуму вчителі навчалися:
- застосовувати інноваційні процеси в організації вивчення іноземних мов;
- добирати форми і методи організації навчальної діяльності, які оптимально реалізовують поставлену мету;
- ширше використовувати нові інформаційні технології, підходи до процесу навчання під час формування і розвитку комунікативної культури школярів, практичного опанування іноземною мовою;
- забезпечувати індивідуалізацію та диференціацію навчання, застосовуючи сучасні педагогічні технології: навчання у співпраці, проектну методику, Інтернет-ресурси;
- практикувати роботу з комп’ютерними навчальними програмами на уроках іноземної мови;
- створювати реальні, справжні, життєві ситуації під час навчання на уроці іноземної мови, тобто використовувати принцип автентичності.
Методика використання можливостей сучасних мобільних приладів зв’язку та обробки інформації на заняттях з іноземної мови мотивує школярів до вивчення німецької мови та формування у них вміння свідомо і ефективно застосовувати смартфони у навчанні.
Іванка Голуб ознайомила також учасників семінару з пілотним проектом Міністерства освіти і науки України та Ґете-інституту з підготовки до іспитів рівня А1-А2, В1-В2 для шкіл України згідно з Концепцією мовного стандарту європейських країн.
У семінарі взяло участь 20 учителів німецької мови шкіл області.
Завдяки креативному підходу керівників семінару учителі німецької мови змогли вдосконалити свої фахові знання і підвищити професійну майстерність.
Усі учасники отримали навчальні матеріали, а також сертифікати, підписані спільно Ґете-інститутом в Україні та Міністерством освіти і науки України.