„Нова українська школа: методика навчання французької мови у 1-4 класах закладів загальної середньої освіти на засадах компетентнісного підходу” (Навчально-методичний посібник)

 

francuzka

Зростаючі потреби в спілкуванні різними мовами, співпраця між країнами із різними культурними традиціями та нова освітня система в Україні вимагають суттєвих змін у підході до оновлення змісту та методів навчання іноземних мов. Знання іноземних мов є важливою передумовою для особистих, культурних, професійних та економічних контактів. Оновлення цілей та змісту навчання зумовлює оновлення освітніх технологій.
У початковій школі мета шкільного курсу полягає у формуванні комунікативної та соціокультурної компетенції учнів, розвитку їхньої здатності використовувати французьку мову як інструмент спілкування у діалозі культур. Учні ознайомлюються з особливостями життя та побуту народів країн франкомовного світу.

Вивчення іноземної мови у ранньому шкільному віці позитивно впливає на розвиток пам’яті, уваги, мислення, уяви дитини, стимулює її загальні мовленнєві здібності, позитивно впливає на опанування рідної мови. Також слід відзначити виховну й пізнавальну цінність раннього вивчення іноземної мови, яка проявляється у більш ранньому входженні дитини до загальнолюдської культури через спілкування новою для неї мовою.
Початковий етап навчання іноземної мови надзвичайно важливий. Зацікавити учнів іноземною мовою необхідно саме у початковій школі, щоб викликати в них позитивне ставлення до предмета, мотивувати бажання вивчати іноземну мову.
Реалізація цієї мети здійснюється через застосування діяльнісного підходу в організації навчання у закладі освіти на основі ключових компетентностей як результату навчання.