Учителі історії обговорили навчальні програми

hrec 2

Днями на базі Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти проходив семінар для вчителів історії міста Ужгород, де обговорювали нову редакції програм з історії України та всесвітньої історії, та проекту Типових навчальних планів для загальноосвітніх навчальних закладів. Тетяна Палько, директор Закарпатського ІППО, привітала учасників заходу, та розповіла, що для успішного проведення освітньої реформи потрібні не просто енергійні фахівці, а креативні особистості, здатні змінювати світ навколо себе і просувати нові ідеї та впроваджувати їх у життя.

Головний спеціаліст департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України Раїса Євтушенко наголосила, що Концепція нової української школи поступово впроваджується в житті, зокрема, сьогодні вчитель у школі має вищу зарплату, ніж викладач у виші. Розповіла про сертифікацію вчителів, наголосивши, що сьогодні вона є добровільною. Раїса Іванівнана голосила, що робочі групи працюють над розвантаженням змісту програм, зокрема, історія України та всесвітня історія як навчальні предмети у 10–11 класах мають вивчатися інтегровано, розвиваючи в учнів зацікавленість до минулого українського народу, формувати розуміння історії і культури України на тлі світової історії.
Також спільно з Українським науково-дослідним та освітнім центром вивчення Голодомору в Україні „HREC” проведено панельну дискусію щодо підручників про голодомор 1932 – 1933 та інші геноциди, які затребує Нова українська школа.
У роботі семінару взяли участь Людмила Гриневич, директор Українського науково-дослідного та освітнього центру вивчення Голодомору в Україні „HREC”, Владисла Гриневич, провідний науковий співробітник Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАПН України, Костянтин Баханов, завідувач кафедри всесвітньої історії та методики навчання суспільствознавчих дисциплін Бердянського державного педагогічного університету, доктор педагогічних наук, професор, Юлія Малієнко, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник лабораторії суспільствознавчої освіти Інституту педагогіки НАПН України, які у виступах наголосили, що історія має вагомий потенціал для забезпечення соціальної злагоди та єдності, на історичній освіті ґрунтуються національна ідентичність і пам'ять як сукупність знань, досвіду та ціннісних оцінок подій минулого, що справили вирішальний вплив на становлення, самоусвідомлення, державотворчі й цивілізаційні досягнення Українського народу.