Методичні рекомендації щодо організації заходів із забезпечення реалізації програми правової освіти населення на 2011-2012 навчальний рік

1. Теми, рекомендовані для проведення навчально-методичних семінарів із викладачами правових дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах області:
- Основні зміни, внесені до Закону України «Про загальну середню освіту»;
- Основні новели Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» від 01.07.2010р.;
- Основні новели Закону України «Про судоустрій та статус суддів» від 07.07.2010р.
- Основні новели Закон України «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи» від 01.10.2011 р.
- Застосування інтерактивних технологій на уроках практичного права у 9 класі з метою розвитку критичного мислення учнів;
- Основні особливості навчального курсу правознавства у 10 класі, наступність у викладанні правових дисциплін;
- Моделювання правових ситуацій на уроках правознавства як засіб активізації навчальної діяльності учнів;
- Використання кодексів, інших правових документів при розв’язанні юридичних задач.

2. Теми науково-практичних конференцій, відкритих уроків, присвячених проблемам розвитку правової освіти, визначним подіям нашої держави.

2.1.Теми науково-практичних конференцій:
- Форма правління в Україні. Вибір оптимальної моделі;
- Проблема оцінювання навчальних досягнень учнів при вивченні правознавства;
- Шляхи усунення дублювання при вивченні тем із цивільного, сімейного, трудового і кримінального права у курсах «Практичне право, 9 клас» та «Правознавство, 10 клас»;
- Проблема відсутності механізму реалізації окремих прав людини;
- Юридичні аспекти забезпечення гендерної рівності;
- Засоби реалізації нового законодавства, що регулює питання боротьби з корупцією та відповідальності за корупційні діяння.

2.2. Теми відкритих уроків:
- Роль права у житті людини;
- Юридична відповідальність. Особливості юридичної відповідальності неповнолітніх;
- Права, свободи та обов`язки громадян України;
- Реалізація права на освіту в Україні;
- Здійснення і захист цивільних прав громадян в Україні;
- Взаємні права та обов`язки батьків і дітей;
- Юридичні механізми захисту прав дитини в Україні;
- Проблема торгівлі людьми з огляду на права людини;
- Трудове законодавство про працю неповнолітніх.

3. Проведення Днів правових знань в закладах освіти.
Дні правових знань у загальноосвітніх навчальних закладах доцільно проводити 1-2 рази протягом семестру. Залучати до проведення цих заходів працівників правоохоронних органів, суддів, адвокатів, правозахисників. Запитання до запрошених осіб доцільно готувати заздалегідь, однак ці заходи не повинні бути заорганізованими, проводитися у невимушеній формі, бути цікавими для учнів.

Теми, пропоновані до Днів правових знань:
- Захист прав неповнолітніх в органах опіки та піклування;
- Засоби протистояння неправомірним діям працівників міліції;
- Захист прав споживачів;
- Захист своїх прав у трудових відносинах;
- Захист дитини від фізичних методів впливу та експлуатації з боку батьків;
- Юридичні права неповнолітніх у житлових правовідносинах та їх захист;
- Захист екологічних прав громадян України;
- Особливості захисту прав учня та вчителя у навчальному закладі.

4. Проведення у закладах освіти області заходів інформаційного, освітнього та виховного характеру ( лекції, бесіди, зустрічі за круглим столом, конкурси, ігри, змагання тощо), спрямованих на підвищення рівня правової культури, поширення знань про права і свободи людини і громадянина та набуття навичок у їх застосуванні.
Доцільно демонструвати учням навчальні документальні фільми, уривки із художніх фільмів, які містять правову інформацію, зокрема щодо порушення прав людини та методів їх захисту. Залучити учнів 9-х і 10-хкласів до проведення бесід на правову тематику з молодшими школярами. Проводити інтелектуальні змагання між класами, зокрема правові вікторини та брейн-ринги.

5. Проведення Всеукраїнського тижня права.
Доцільно провести Всеукраїнський тиждень права з 5 по 10 грудня 2011 року, тобто напередодні і в День прав людини.

Заходи, рекомендовані при проведенні Всеукраїнського тижня права:
- конкурс рефератів на правову тематику;
- проведення театралізованої вистави «Судовий процес» із широким залученням учнів 9, 10 класів як глядачів;
- конкурс стінгазет на правову тематику;
- конкурс на розв`язання правових задач;
- правовий брейн-ринг.

Найбільш активних учасників Всеукраїнського тижня права бажано відзначити похвальними грамотами.