Заняття для вчителів української мови та літератури

ukr3108-1

 

Нова українська школа вимагає реалізації інноваційних педагогічних, методичних, навчальних, інформаційно-комунікаційних, наочних та інших інструментів навчання, що базуються на компетентнісному, особистісно орієнтованому та діяльнісному підходах. Одним із напрямів реформування освіти є компетентний учитель, готовий до змін. Цих змін вимагає суспільство, учні, батьки, саме життя.
Закарпатським інститутом післядипломної педагогічної освіти вкотре проводилися заняття для вчителів української мови та літератури, які вже з 01 вересня 2022 року працюватимуть у 5 класах Нової української школи.
Заняття на курсах забезпечували вчителі-практики: В.С. Лашкай, Л.І. Мамчур, С.І. Луканець, О.М. Іванюк, Л.П. Юрик, Т.М. Федосенко – справжні фахівці своєї справи, які ділилися власними напрацюваннями та розумінням реалізації НУШ у базовій освіті, адже здобули статус тренера НУШ. Саме вони скоординовували роботу вчителів-словесників на спрямування освітнього процесу в правильному напрямку.
Тренінги для вчителів української словесності відбувалися на високому професійному рівні, мали практичну спрямованість, адже тут вчили педагогів працювати з цифровими ресурсами, із технологіями дистанційного навчання, опрацьовувати шляхи та інструменти діяльнісного підходу. Протягом інструктивно-методичних занять учителі/вчительки чітко усвідомили положення Державного стандарту, а також цикли та ціннісні орієнтири базової освіти, зрозуміли суть освітніх галузей, ключових компетентностей та наскрізних умінь, що формуються в школі для успішної життєдіяльності здобувачів освіти. Під час навчання детально проаналізовано модельні навчальні програми з української мови та української літератури, зосереджено увагу на розробленні педагогами шкіл та затвердженні навчальних програм на рівні закладу відповідно до робочого навчального плану школи; підготовленості класу; необхідності своєчасного реагування на конкретні умови, у яких відбувається освітній процес. Тому навчання не буде однаковим у різних школах, адже вони отримали певну самостійність та мають продемонструвати гнучкість у цьому питанні.
Увесь інтенсивний тижневий процес упровадження педагогічно-методичних інновацій, що відбувався з метою збагачення творчої лабораторії словесників, виявився напрочуд ефективним, пізнавальним, інформаційно насиченим та цікавим. Зі згуртованою спільнотою творчих особистостей, креативних, відповідальних, цілеспрямованих та активних педагогів, легко входити в новий навчальний рік та запроваджувати концепції НУШ на місцях.
Миру, спокою, натхнення на освітньому фронті, швидкої та бажаної перемоги Україні.

 

ukr3108-2

ukr3108-2

ukr3108-2

ukr3108-2

ukr3108-2

ukr3108-2

ukr3108-2

ukr3108-2

ukr3108-2