Упровадження нових програм з біології

biologia1

Упровадження новітніх завдань в освіті, зокрема, у навчанні біології в школі, спонукає до розробки та реалізації нових моделей діяльності методичних об’єднань. Одним із основних завдань освітян на сучасному етапі, що вимагає зміни підходів у роботі вчителя, є впровадження нових програм.
Обговорити за круглим столом основні виклики при впровадженні програм з біології (6 – 9 класи) у навчальний процес та шляхи їх подолання зібралися керівники методичних об’єднань управлінь вчителів біології 16 червня у м. Ужгород на базі Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти.

Завідувачем кабінету методики викладання природничо-математичних дисциплін Бокоч Ольгою Сергіївною, яка розпочала та керувала роботою круглого столу, було підкреслено, що впровадження нових програм з біології відбувається на концептуальних засадах проектування змісту біологічної освіти в основній школі:
• розкриття потенціалу біологічних знань як загальнокультурної і особистісної цінності;
• збереження функціональності базової біологічної освіти;
• змістове наповнення навчального предмета «біологія» в основній школі як цілісна, відкрита, самоорганізаційна освітня система;
• посилення практичної спрямованості й прикладного значення біологічних знань;
• розвиток досвіду творчої діяльності учнів.
Керівники методоб’єднань зійшлися на думці, що реалізація цілей нового Держстандарту вимагає створення нових моделей діяльності методичних об’єднань. Цьому, як правило, передує:
• аналіз діяльності методичних об’єднань у контексті нових освітніх завдань, а саме – з питань впровадження нових програм з біології;
• формування освітнього потенціалу для поліпшення якості впровадження нових програм з біології;
• адаптація нових моделей діяльності вчителя до інноваційних умов;
• введення у плани роботи методоб’єднань вчителів та планів освітніх закладів, переліку заходів щодо впровадження у педагогічну практику сучасних ідей і технологій;
• обґрунтування та вдосконалення системи навчально-методичної роботи в контексті неперервної професійної освіти вчителів у курсовий та міжкурсовий періоди.
Учасники круглого столу зупинилися на обговоренні: результатів роботи за новими програмами у 6 класі, нового способу вибору підручників для 7 класу, важливості посилення національно-патріотичного виховання школярів на сучасному етапі, тематики питань на новий 2015/2016 навчальний рік, особливостей реалізації практичної складової діючих нових програм, підвищення якості підготовки вчителя до уроку, особливостей результативної складової нових програм з біології, вагомості роботи методичних об’єднань вчителів як інструменту впровадження сучасних педагогічних ідей.

biologia

biologia2

biologia3

biologia4