Формування життєвих компетентностей у школярів при вивченні біології та екології: сучасні підходи

bio 3

Метою повної загальної середньої освіти є всебічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою. Основними документами, що забезпечують досягнення цієї мети, є діючі Державний стандарт базової середньої освіти та навчальні програми з предметів. Як відомо, кожна із програм містить перелік ключових компетентностей, визначених „Рекомендаціями Європейського парламенту та Ради Європи щодо формування ключових компетентностей освіти впродовж життя” (18.12.2006), необхідних сучасній людині для успішної життєдіяльності. Біологія поряд із іншими предметами робить свій внесок у формування ключових компетентностей. Серед таких – екологічна грамотність і здорове життя.

 

Оновлення змісту освіти у XXI столітті вимагає розв’язання складної проблеми: як перетворити величезну кількість знань в індивідуальне надбання та знаряддя у житті кожної особистості. Ще Аристотель говорив: «Розум полягає не тільки у знанні, але й у вмінні застосовувати знання». У період реформування освіти в нашій державі учителю буває дуже складно відшукати ефективні методичні прийоми для досягнення цієї мети.
Проблемі розвитку компетенцій, що стосуються екологічної грамотності та здорового життя, приділяється сьогодні особлива увага на курсах підвищення кваліфікації вчителів біології та екології.
Так, 11 листопадана базі Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти менеджер з фандрейзингу представництва Європейського товариства дикої природи (European Wilderness Society) в Закарпатті Ірина Щокапровела зустріч зі слухачами курсів учителів біології та екології, присвячену дикій природі, роботі з молоддю в напрямі формування екологічної компетенції та співпраці в екопросвітницькій діяльності.
Педагоги-біологи – це категорія фахівців, яка є ключовою і чи не першою ланкою у формуванні екологічного світогляду особистості. „Первозданність”, „життя”, „захоплення”, „зусилля заради майбутнього” – так характеризували педагоги дику природу та пов’язані з її існуванням проблеми сьогодення.
Така зустріч однодумців виявилась продуктивною і актуальною для обох сторін: як для слухачів, так і для таких, як пані Ірина, – тих, хто намагається сьогодні через роботу з громадськістю впливати на екологічні проблеми регіону. Під час зустрічі вчителям було презентовано журнал „Дика п'ятірка” та „Молодіжна Зелена Конференція”. Підбиваючи підсумки роботи зібрання, педагоги висловили бажання запросити до себе в загальні освітні заклади виставку „Співіснування людини і дикої природи”.
Згодом, 14 листопада, в рамках „Школи першої допомоги” тренером обласної організації Товариство Червоного Хреста України в Закарпатській області Маріанною Кожановою було проведено майстер-клас для слухачів-біологів та екологів.
Присутні мали можливість ознайомитись із основами надання невідкладної допомоги відповідно до новітніх світових стандартів. Теоретичні знання було закріплено практично, де слухачі на муляжах відпрацьовували навички швидкої реакції на надзвичайні чи критичні ситуації, надання бокового стабільного положення потерпілому до приїзду швидкої, серцево-легеневої реанімації, про види кровотеч та осучаснені методики їх зупинення…
Одержані нові знання з екологічної грамотності і здорового життя допоможуть вчителям у формуванні життєвих компетентностей у школярів.

bio

bio 1

bio 2