Упровадження медіаграмотності та медіаосвіти при вивченні біології

media22 січня Академією Української Преси, яка опікується впровадженням медіаграмотності в Україні, було організовано Онлайн-зустріч учасників 20 Літньої школи медіаосвіти і медіаграмотності, що здійснювала свою роботу з 24 по 26 серпня 2020 року у м. Київ.

 

Метою зустрічі було обговорення досягнень першого семестру (охоплення аудиторії, зацікавленість у матеріалі…), проблемних моментів у викладанні медіаграмотності для вчителів-природничників (потреба адаптації матеріалу, наведення актуальних прикладів, можлива відсутність повноцінного інтерактиву в онлайн-режимі й т. п.), проведення аналізу змісту та об’єму наявного матеріалу до потреб аудиторії, обміну новими підходами, методичними ідеями та матеріалами для викладання медіаграмотності в ОІППО (корисна інформація, адаптація вправ, розробка нових завдань тощо).
Завідувач кабінету методики викладання природничо-математичних дисциплін ЗІППО Бокоч Ольга Сергіївна в ході зустрічі, як учасниця 20 Літньої школи, поділилася своїм досвідом упровадження знань із медіаосвіти та медіаграмотності. Вона зазначила, зокрема, що у роботі зі слухачами курсів учителів біології та екології, здебільшого опирається на матеріали методичного посібника для вчителів „Медіаграмотність на заняттях з біології” авторів М.С. Каліберда та Р.В. Шаламов (Київ: АУП, ЦВП, 2020). Він містить дуже актуальні матеріали, написаний доступною мовою, містить короткі теоретичні відомості про різні аспекти медіаграмотності, розкриває питання методики її впровадження у навчальний процес вивчення природознавства та біології, містить численні ідеї завдань, що можуть бути використані під час занять. Цей посібник є результатом конкурсу з викладання медіаграмотності у природничих дисциплінах, який Академія Української Преси провела 2019 року. Конкурс, до речі, довів помилковість уявлення про медіаграмотність, як про компетентність, яку треба формувати лише під час викладання гуманітарних дисциплін. Посібник демонструє, що природничі дисципліни надають безліч цікавих та продуктивних можливостей для розвитку критичного мислення.
Ольга Сергіївна, зазначила, що, як відомо, одним із пріоритетних завдань сучасної освіти, у тому числі й природничої, є формування критичного мислення учнів. Стратегія критичного мислення спонукає аналізувати, оцінювати, висловлювати свою думку, обговорювати і сперечатися, збирати новий досвід на основі вже отриманих знань… Тобто, воно спрямоване на розвиток самостійного свідомого мислення учнів.Вправи з медіаграмотності активно залучають учнів, до аналізу та синтезу власних думок, до спостережливості, формуючи аналітичне мислення, розвиваючи соціальні, культурні, комунікативні компетентності. Тобто медіаосвіта розвиває критичне мислення, що доводить її актуальність.
Медіаосвіта забезпечує знання того, як аналізувати, критично осмислювати і створювати медіатексти; визначати джерела медіатекстів, їхні політичні, соціальні, комерційні, культурні інтереси, їхній контекст; інтерпретувати медіатексти і цінності, що розповсюджують медіа; добирати відповідні медіа для створення та розповсюдження власних медіатекстів і завоювання зацікавленої в них аудиторії; діставати змогу вільного доступу до медіа як для сприйняття, так і для продукції.
Учасники зустрічі обмінялися новими методичними ідеями та розробками, домовилися про тіснішу й активнішу співпрацю та нові зустрічі.