Тематика випускних робіт для вчителів біології

 1. Домашня робота як форма організації навчальної діяльності учнів.
 2. Використання дидактичних ігор – шлях до підвищення ефективності уроків біології.
 3. Шляхи реалізації міжпредметних зв’язків у процесі вивчення біології.
 4. Активізація навчання біології в старших класах шляхом реалізації принципів та ідей педагогіки співробітництва.
 5. Методика проведення позакласних занять з біології в старших класах.
 6. Науково-методичні підходи до підготовки завдань для обліку і контролю знань з біології.
 7. Шляхи підвищення ефективності навчання біології.
 8. Методика проведення нестандартних занять з біології.
 9. Використання елементів проблемного навчання в процесі викладання біології.
 10. Здійснення індивідуального підходу в роботі з учнями в процесі навчання біології.
 11. Урок біології в умовах демократизації і гуманізації школи.
 12. Творча робота учнів старших класів на заняттях з біології.
 13. Роль наочності та технічних засобів навчання на заняттях з біології.
 14. Обладнання кабінету та використання його для формування знань з біології.
 15. Формування в учнів умінь і навичок самостійної роботи в процесі навчання біології.
 16. Використання елементів розвивального навчання на уроках біології.
 17. Здійснення індивідуального підходу в роботі з учнями в процесі навчання біології.
 18. Методика контролю навчальних досягнень учнів з біології.
 19. Методика лекційно-семінарських занять з біології.
 20. Форми позакласної роботи з біології.
 21. Екологічна освіта учнів у процесі навчання біології.
 22. Науково-методичні підходи до підготовки завдань для обліку і контролю знань з біології.
 23. Форми узагальнення та систематизації знань, умінь, навичок учнів у процесі вивчення біології.
 24. Застосування тренувальних вправ у процесі формування вмінь та навичок учнів на уроках біології.
 25. Організація пошуково-дослідницької роботи з обдарованими дітьми в процесі вивчення біології.
 26. Самостійна пізнавальна діяльність учнів – основа інтенсифікації уроку біології.
 27. Формування наукового світогляду на заняттях з біології.
 28. Форми роботи з підручником у процесі засвоєння навчального матеріалу.
 29. Нові підходи до оцінювання навчальних досягнень учнів з біології.
 30. Інтеграція у навчанні біології.
 31. Розвиток інтересу до вивчення біології у школі.
 32. Пошукові завдання випереджувального характеру в навчальному процесі на уроках біології.
 33. Розвиток пізнавальної активності учнів на заняттях біології.
 34. Індивідуально-диференційоване навчання на заняттях біології та його роль у розвитку пізнавальної діяльності учнів.
 35. Роль інноваційних форм роботи в розвитку творчих здібностей учнів при вивченні біології.
 36. Обладнання кабінету біології та використання його для формування навчальних досягнень з біології.
 37. Практика формування здорового способу життя в процесі вивчення біології.
 38. Екологічне виховання під час уроків-екскурсій у процесі вивчення біології.