Методичні рекомендації щодо викладання екології в загальноосвітніх навчальних закладах у 2013/14 н.р.

(Укладено відповідно до листів Міністерства освіти і науки № 1/9-349 від 20.05.2013 р. «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2013/2014 навчального року», № 1/9-368 від 24.05.2013 р. «Про організацію навчально-виховного процесу у 5-х класах загальноосвітніх навчальних закладів і вивчення базових дисциплін в основній школі», № 1/9-426 від 01.06.2012 р. «Щодо інструктивно-методичних рекомендацій із базових дисциплін».)

Чинні програми

 

Навчальні програми з екології МОН України

(інваріантна складова)

 

Навчальні програми з екології МОН України

(варіативна складова)

10-11 клас

профільний – 2

(год./тижд.)

11 клас

рівень стандарту – 0,5

академічний – 0,5

(год./тижд.)

7-11 класи

Екологія

Навчальна програма для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Профільний рівень

Екологія

Навчальна программа для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень стандарту, академічний рівень

Збірник

Навчальні програми курсів за вибором та факультативів з біології для допрофільної підготовки та профільного навчання Кам’янець-Подільській: Аксіома, 2009

Звертаємо увагу на необхідність узгодженого вивчення біології та екології в 11 класі.

Надорганізмові рівні організації живої природи за новою програмою вивчаються в курсі біології в межах однієї навчальної теми «Популяція. Екосистема. Біосфера». Зміст навчального матеріалу теми враховує, що учні 11 класів, які навчаються біології на академічному рівні та рівні стандарту, вивчатимуть окремий предмет «Екологія».

Зміст програми з екології базується на принципах неперервності і наступності шкільної екологічної освіти, її інтеграції з іншими природничими дисциплінами на основі внутрішньопредметних і міжпредметних зв’язків. З метою реалізації зазначеного принципу, враховуючи зміст і структуру навчальних програм з природничих дисциплін, зокрема біології та хімії, рекомендуємо запланувати вивчення екології у другому семестрі, а години біології (рівень стандарту та академічний рівень) розподілити як у наведеній нижче таблиці:

 

Навчальний предмет

Кількість годин у розкладі занять

І семестр

II семестр

Біологія, 52 год. (1,5 години тижневого навантаження)

2

1

Екологія, 17 год. (0,5 години тижневого навантаження)

-

1

 

У старшій школі кількість годин на тиждень для вивчення екології за різними рівнями змісту становить:

Рівень змісту екологічної освіти

10 клас

(год/тижд)

11 клас

(год/тижд)

Рівень стандарту

-

0,5

Академічний рівень

-

0,5

Профільний рівень:

  • хіміко-технологічний профіль,

  • географічний профіль,

  • біотехнологічний профіль,

  • екологічний профіль.

 

2

 

2

 

Зміст програм курсів за вибором і факультативів як і кількість годин, що передбачена у програмах, є орієнтовним. Учитель може творчо підходити до реалізації змісту цих програм, ураховуючи інтереси та здібності учнів, потреби регіону, можливості навчально-матеріальної бази школи.

Необхідно зазначити, що навчальні програми курсів за вибором також можна використовувати для проведення факультативних занять і, навпаки, програми факультативів можна використовувати для впровадження курсів за вибором.

* З метою екологізації освіти пропонуються до використання(варіативна складова) матеріали «Зеленого пакету», що сприяють формуванню в учнів практичних навичок та навичок оцінювання інформації екологічного змісту. Методичний посібник для вчителів з методичними рекомендаціями та програмою елективного курсу (або факультативу) „Зелений пакет” для 8 (9) класу (що складає єдиний комплекс із Посібником для вчителів „Зелений пакет” і відеоматеріалами, які до нього додаються) рекомендовано Міністерством освіти і науки України для використання у загальноосвітніх навчальних закладах України (Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.12.2009 року № 1/11-9999). Це є якісний продукт з питань охорони довкілля та сталого розвитку, важлива риса якого - його міждисциплінарний характер. Він містить матеріали, що вчать учнів розв’язувати життєві ситуації, приймати свідомі рішення, турботливо відноситись до природи та власного здоров’я.