Формування життєвої компетентності учнів на уроках фізики та астрономії

fizuka5 

9 червня на базі Ужгородської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 10 з угорською мовою навчання ім. Дойко Габора Ужгородської міської ради Закарпатської області відбувся обласний науково-практичний семінар для методистів районних(міських) методкабінетів і керівників методичних об’єднань вчителів фізики та астрономії «Формування життєвої компетентності учнів шляхом використання практично-орієнтованих завдань на уроках фізики та астрономії».

У роботі семінару брали участь: Химинець В.В., професор кафедри менеджменту та інноваційного розвитку освіти Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти, доктор фізико-математичних наук, професор, Бабунич О.Ю., начальник управління освіти Ужгородської міської ради, Гайналій Л.І., методист кабінету методики викладання природничо-математичних дисциплін Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти.
Традиційно відкрив семінар Химинець Василь Васильович, який привітав усіх учасників семінару та побажав їм плідної роботи. Ознайомивши присутніх із планом роботи, Василь Васильович запросив до слова Бабунич Оксану Юріївну, яка ознайомила учасників семінару зі станом освіти м. Ужгорода, проблемами сьогодення та перспективами розвитку.
Про роботу міського методичного об’єднання вчителів фізики та астрономії розповіла Гедеон Лариса Петрівна, учитель-методист, учитель фізики та астрономії Ужгородської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 19 Ужгородської міської ради Закарпатської області, керівник районного методичного об’єднання вчителів фізики та астрономії.
Кеслер Стелла Михайлівна, директор Ужгородської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 10 з угорською мовою навчання ім. Дойко Габора Ужгородської міської ради Закарпатської області коротко ознайомила гостей з історією школи, основними здобутками її вихованців, педагогічним колективом, а також із вчителем фізики, яка працює в даній школі. Виступ директора супроводжувався цікавою презентацією – візитівкою навчального закладу, що дало змогу учасникам семінару наочно ознайомитися зі школою, його вчителями та учнями.
Практичну частину семінару проведено у кабінеті фізики школи.
Про навчальний фізичний експеримент у формуванні творчої активності учнів розповів Гладоник Степан Степанович, старший учитель, учитель фізики навчально-виховного комплексу "Загальноосвітня школа І ступеня з угорською мовою навчання – угорськомовна гімназія" Ужгородської міської ради Закарпатської області, який звернув увагу на те, що фізичний експеримент – це спостереження й аналіз досліджуваних явищ у певних умовах, що дозволяють стежити за ходом явища й відтворювати їх щораз при незмінних умовах. Застосування фізичного навчального експерименту сприяє не тільки більш якісному формуванню предметних знань, але й розвитку практичних, загальнонаукових умінь учнів, продемонстрував цікаві і захоплюючі фізичні досліди для учасників семінару за новою програмою та підручниками.
Ситнова Алла Людвиківна, старший учитель, учитель фізики Ужгородської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 імені В.С. Гренджі-Донського Ужгородської міської ради Закарпатської області провела порівняння освітленості та спектральних характеристик різних побутових ламп.
Про реалізацію компетентнісного підходу при вивченні астрономії доповів Ганус В.М., старший учитель, учитель фізики та астрономії лінгвістичної гімназії ім. Т.Г. Шевченка Ужгородської міської ради Закарпатської області і його учні Дюлай Василь, учень 11 класу та Лях Павло, учень 8 класу.
Про реалізацію професійної компетентності задля ефективного впровадження елементів інклюзивної освіти при вивченні фізики в загальноосвітніх навчальних закладах виступила Мелеш Катерина Петрівна, старший учитель, учитель фізики Ужгородської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 10 з угорською мовою навчання ім. Дойко Габора Ужгородської міської ради Закарпатської області.
Капраль М.М., учитель-методист, учитель фізики Ужгородської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 12 Ужгородської міської ради Закарпатської області висвітлила тему «Дослідницькі задачі, демонстраційний експеримент та проектні технології на уроках фізики з використанням ІКТ» і продемонструвала майстер-клас.
На пленарному засіданні семінару Химинець Василь Васильович виступив з темою «Формування загальних та фахових компетенцій учнів на уроках фізики» наголосивши, що помітною особливістю сьогодення є різке збільшення обсягу знань, які потрібно засвоїти у школі. Постійне оновлення інформації потребує від людини наявності таких рис, як мобільність, здатність самостійно навчатися протягом життя, поглиблювати знання, вдосконалювати вміння та навички відповідно до запитів суспільства.
Велику увагу він звернув на основні аспекти викладання фізики й астрономії:
• Оптимальний підбір ефективних форм та методів навчання в залежності від типу та мети уроку, індивідуальних особливостей класу.
• Формування універсальних знань, вивчення основних теорій, законів, закономірностей, умінь застосовувати отримані знання для забезпечення власної життєдіяльності.
• Чітке виділення в змісті навчального матеріалу головного, що повинно бути засвоєне учнями на уроці, і того, що вони можуть вивчити самостійно.
• Індивідуалізація занять (робота з обдарованими дітьми) та вивчення курсів за вибором і факультативів, які вводяться за рахунок варіативної складової навчального плану.
У виступі також йшлося про важливі напрями роботи в системі навчання, зокрема розв’язування задач, про умови компетентнісного підходу до їх розв’язування; визначення педагогічних інновацій і запровадження у роботі педагогів та критерії готовності вчителя до інноваційної діяльності.
Гайналій Людмила Іванівна, методист методики викладання природничо-математичних дисциплін Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти виступила з темою «Формування життєвої компетентності учнів шляхом використання практично-орієнтованих завдань на уроках фізики та астрономії. Детально розкрита методика інноваційних підходів до організації навчально-виховного процесу, необхідної умови забезпечення якісного навчання, методика проведення навчального фізичного експерименту, як основи курсу фізики та формування життєвої компетентності учнів шляхом використання практично-орієнтованих завдань на уроках фізики, проговорена пропедевдика фізичних понять у курсі «Природознавство».
До обговорення кожної теми виступу активно долучалися всі педагоги. Це є позитивним наслідком семінару.
Під час заключного слова Химинець Василь Васильович та Гайналій Людмила Іванівна подякували організаторам семінару та виступаючим за активну та плідну роботу, побажали усім педагогам творчих злетів, наснаги у роботі та професійного зростання.
У свою чергу учасники семінару подякували організаторам семінару та вчителям фізики міста Ужгорода за підготовку та проведення семінару.
На завершення семінару підбито підсумки роботи та проведено екскурсію до Закарпатського музею народної архітектури та побуту (художня виставка наукового товариства Макса Планка “Картини зі світу наукиˮ).

fizuka2

fizuka4

fizuka6

fizuka1

fizuka3