Професійне та особисте зростання вчителя математики, який покликаний змінити освітнє середовище, упроваджуючи навчання для життя

matemnush1

Із 6 по 17 червня проведено курси підвищення кваліфікації вчителів математичної освітньої галузі ЗЗСО, які забезпечуватимуть реалізацію нового Державного стандарту базової середньої освіти.
Реалії сьогодення диктують зміну стилю навчання у закладах загальної середньої освіти. Основні положення, які стосуються трансформації освітнього процесу, висвітлені в концепції Нової української школи (НУШ), яка пропагує спрямування освіти на становлення і творчий розвиток учня як особистості. Формування компетентностей тих, хто навчається – пріоритетний напрям освіти України. Навчання переорієнтовується на практичне використання набутих знань, умінь та навичок.
Реформована освіта України розглядає розвивальні функції навчання як першочергові. Освітній процес здійснюватиметься на основі модельних навчальних програм, у яких визначено орієнтовну послідовність досягнення очікуваних результатів навчання учнів, зміст навчального предмета та види навчальної діяльності учнів. У свою чергу, заклади освіти, спираючись на модельні навчальні програми, можуть розробляти власні навчальні програми. Методологічною базою при цьому виступає діяльнісний підхід, при якому в освітньому процесі той, хто навчає – формує і розвиває:
• компетентності і наскрізні уміння того, кого навчає;
• здібності особистості;
• навички до самоосвіти і командної роботи, завдяки яким можлива успішна інтеграція в соціум і професійна самореалізація.
Розвивальне навчання забезпечує інтелектуальний розвиток ініціативної, креативної особистості, сприяє формуванню і становленню творчо думаючих, активних учнів-дослідників, учителів-новаторів, сучасних людей-Особистостей. Ті, хто навчаються і навчають математиці інших за системою розвивального навчання мають можливість втілювати свої природні задатки на вищому рівні, здатні самостійно мислити від простого до складного і нестандартного, пропонувати нові ідеї і, можливо, авторські завдання і, як найвищий результат – видозмінювати своє бачення навколишнього середовища.
Система розвивального навчання містить у собі широкий спектр різноманітних методів, за допомогою яких:
• стає не потрібним механічне зубріння, з'являється особистий інтерес і самодіяльність того хто навчається;
• втілюється у життя вільна і доцільна творча діяльність;
• використовуються вроджені прагнення до активної діяльності;
• центральною у процесі навчання є розумова діяльність;
• задовольняється потреба у свідомій творчій діяльності;
• відбувається гармонійний розвиток і становлення особистості;
• забезпечується поєднання самостійної діяльності того хто навчається у відповідності до його природних потреб з розвиваючим впливом наукових знань.
Під час курсів підвищення кваліфікації вчителів, які викладатимуть у 5-их класах математику і забезпечуватимуть реалізацію нового Державного стандарту базової середньої освіти, був реалізований один з головних принципів НУШ – сприяння професійному та особистому зростанню вчителя, який покликаний змінити освітнє середовище, впроваджуючи навчання для життя.

Катерина Петечук,
методист кабінету методики викладання природничо-математичних дисциплін

matemnush1

matemnush1

matemnush1

matemnush1

matemnush1

matemnush1