Тематика випускних робіт для слухачів курсів “Основи здоров’я”

 1. Запровадження в навчально-виховному процесі інтенсивних методів виховання.
 2. Використання методу проектів на уроках основ здоров’я.
 3. Формування життєвих компетентностей на уроках основ здоров’я.
 4. Вплив на здоров’я підлітків тютюнового диму, алкоголю, наркотичних і токсичних речовин.
 5. Особливості вивчення правил пожежної безпеки на уроках основ здоров’я.
 6. Сучасний урок основ здоров’я: форми, структура, зміст і методи проведення.
 7. Здоровий спосіб життя як умова збереження і зміцнення здоров’я.
 8. Харчування як чинник збереження здоров’я учнів.
 9. Дія токсичних речовин на організм людини та захист від них.
 10. Профілактика наркоманії та ВІЛ/СНІДу серед учнівської молоді.
 11. Використання інтерактивних методів на уроках основ здоров’я.
 12. Формування пізнавальної активності учнів на уроках основ здоров’я шляхом використання біологічних казок, легенд, притч.
 13. Вплив сім’ї на формування звичок у дітей.
 14. Використання інтерактивних технологій при викладанні предмету “Основи здоров’я”.
 15. Нетрадиційні форми і методи формування навичок здорового способу життя.
 16. Використання проблемних ситуацій на уроках основ здоров’я.
 17. Профілактика шкідливих звичок у школярів.
 18. Вплив засобів масової інформації на формування здорового способу життя учнівської молоді.
 19. Позаурочні форми роботи з учнями щодо збереження здоров’я.
 20. Профілактика інфекційних хвороб, що набули соціального значення.
 21. Профілактика шкідливих звичок серед школярів.
 22. Особливості вивчення предмету “Основи здоров’я” на засадах розвитку життєвих навичок.
 23. Використання дидактичних ігор на уроках основ здоров’я.
 24. Формування здорового способу життя на уроках основ здоров’я.
 25. Психологічні підходи до вирішення питання учнівського конфлікту.
 26. Формування корисних звичок у підлітків.
 27. Статеве виховання підлітків в умовах загальноосвітньої школи.
 28. Вплив екологічних умов проживання на здоров’я людини.
 29. Створення і використання ГМО, ризики і безпека у зв’язку з поширенням у світі і на Україні.
 30. Формування позитивної мотивації учнів до ведення здорового способу життя.
 31. Збереження психологічного здоров’я учнів.
 32. Основи здорового способу життя.
 33. Організація роботи вчителя основ здоров’я з питань формування навичок здорового способу життя учнів.
 34. Вплив радіації на стан здоров’я людини.
 35. Вплив продуктів харчування людини на її здоров’я.
 36. Статеве виховання в системі освіти.
 37. Використання стимулюючого впливу проблемного навчання на активність учнів під час уроків основ здоров’я.
 38. Роль класного керівника у формуванні навичок здорового способу життя учнів.
 39. Здоров’язберігаюча спрямованість підручників з основ здоров’я для початкової школи.
 40. Профілактика туберкульозу в умовах навчального закладу.
 41. Людина в інформаційному просторі. Вплив інформаційного простору на фізичний і психічний стан людини.
 42. Особливість впливу тютюнового диму, алкоголю і наркотиків на статеве дозрівання школярів.
 43. Інтерактивні форми і методи навчання при викладанні «Основ здоров'я
 44. Особливості оцінювання рівня навчальних досягнень учнів на уроках основ здоров’я.
 45. Роль емоцій і почуттів у вихованні моральних цінностей школярів.
 46. Запобігання захворюваності СНІДом серед учнівської молоді.
 47. Моделювання ситуацій спілкування з ВІЛ-позитивними людьми.
 48. Ознайомлення учнів на уроках основ здоров’я із особливостями захворювання на туберкульоз.
 49. Активізація навчальної діяльності учнів на уроках основ здоров’я з використанням мультимедійних технологій.
 50. Шляхи активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках основ здоров’я.
 51. Сучасні профілактичні програми з ВІЛ/СНІДУ та ІПСШ, їх реалізація в умовах навчального закладу.
 52. Організація самостійної роботи учнів на уроках основ здоров’я.
 53. Негативний характер впливу наркотичних речовин на репродуктивну систему підлітків.
 54. Профілактична робота вчителя щодо йододефіцитних захворювань.
 55. Здоровозберігаючі технології навчання здорового способу життя.
 56. Інтеграційні підходи до вивчення шкільного курсу “Основи здоров’я”.
 57. Права і обов’язки щодо збереження і зміцнення здоров’я учнів.
 58. Особливості вивчення правил безпеки дорожнього руху.
 59. Методика застосування системи психолого-дидактичних закономiрностей при викладаннi основ здоров’я.
 60. Активiзацiя навчального процесу при групових формах роботи на уроцi основ здоров’я.
 61. Iндивiдуальнi форми роботи на уроках основ здоров’я.
 62. Використання сучасних педагогiчних технологiй у практицi викладання основ здоров’я.
 63. Технології превентивного виховання і проблеми збереження фізичного та психічного здоров’я школярів.
 64. Реалізація творчого потенціалу особистості як шлях до запобігання залежностям.
 65. Роль соціокультурних особливостей у формуванні здорового способу життя.
 66. Основи первинної профілактики як форма подолання звичок тютюнопаління, вживання алкоголю та інших форм негативної поведінки.
 67. Етнопедагогічні засади розв’язання проблеми здоров’я дітей.
 68. Педагогічні методи навчання життєвим навичкам на уроках основ здоров’я.
 69. Використання сучасних педагогiчних технологiй у практицi викладання основ здоров’я.
 70. Міжпредметні зв’язки на уроках основ здоров’я.