Тематика випускних робіт на курсах підвищення кваліфікації вчителів фізичної культури

 1. Основні вимоги до сучасного уроку фізичної культури з учнями різних вікових груп.
 2. Вікові закономірності розвитку основних фізичних якостей та рухових здібностей школярів та шляхи їх реалізації в ході навчально-виховного процесу.
 3. Вирішення освітніх завдань на уроках фізичної культури.
 4. Вирішення оздоровчих завдань на уроках фізичної культури.
 5. Шляхи підвищення розвиваючої спрямованості уроків фізичної культури.
 6. Вирішення виховних завдань на уроках фізичної культури.
 7. Формування в учнів навичок самостійних занять фізичними вправами.
 8. Сучасний урок фізичної культури: зміст, вимоги, організація, класифікація, досягнення мети.
 9. Система домашніх завдань із фізичної культури та здійснення контролю за їх виконанням.
 10. Виховання у школярів інтересу до занять фізичною культурою.
 11. Самоаналіз та критерії визначення результативності уроків фізичної культури.
 12. Методика визначення рівня фізичної працездатності школярів.
 13. Фізична підготовленість, рівень фізичної працездатності учнів школи.
 14. Технологія виховання звички до систематичних занять фізичними вправами.
 15. Як реалізувати в умовах школи засвоєння учнями теоретико-методичних знань з фізичної культури.
 16. Тренувальні навантаження та контроль за ними в процесі заняття. Прищеплення учням навичок самоконтролю.
 17. Зміст та методика навчання рухових дій учнів за різними розділами навчальної програми.
 18. Застосування ігрового методу на уроках фізичної культури.
 19. Застосування змагального методу на уроках фізичної культури.
 20. Застосування методу колового тренування на уроках фізичної культури.
 21. Застосування строго регламентованих методів на уроках фізичної культури.
 22. Вікові особливості дозування фізичних навантажень.
 23. Місце фізичної культури в руховому режимі школяра.
 24. Особливості фізичного виховання школярів сільської місцевості.
 25. Особливості фізичного виховання школярів, що проживають на забрудненій радіацією місцевості.
 26. Шляхи підвищення моторної щільності уроків фізичної культури.
 27. Роль фізичних вправ у збереженні та зміцненні здоров’я.
 28. Основні принципи застосування фізичних вправ.
 29. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів.
 30. Нетрадиційні засоби фізичного виховання в навчально-виховному процесі з фізичної культури.
 31. Загальношкільні спортивно-масові та фізкультурно-оздоровчі заходи.
 32. Значення комплексного тесту в програмі фізичної культури.
 33. Сучасні підходи до змісту фізкультурної освіти учнів загальноосвітніх навчальних закладів.
 34. Особливості фізичного виховання школярів старшого шкільного віку.
 35. Методика навчання футболу у школі.
 36. Вимоги до фізичного виховання школярів на сучасному етапі.
 37. Види фізичних навантажень та їх інтенсивність.
 38. Застосування методу колового тренування на уроках фізичної культури.
 39. Роль рухових якостей у фізичній підготовці школярів.
 40. Рухливі ігри в системі фізичного виховання дітей.
 41. Розвиток м’язової сили у молодшому, середньому та старшому шкільному віці.
 42. Українські народні ігри у фізичному вихованні.
 43. Професійні якості учителя фізичної культури та їх формування.
 44. Значення рухової активності для зміцнення здоров’я.
 45. Особливості організації і методики занять з футболу в загальноосвітній школі.
 46. Фізкультурно-оздоровчі заходи в режимі дня молодших школярів.
 47. “Здоров’я дітей – здоров’я нації”: проблеми та шляхи вирішення.
 48. Загальна характеристика легкоатлетичних вправ, що включені в програму та методика викладання легкої атлетики.
 49. Методи та засоби розвитку швидкості в середньому шкільному віці.
 50. Підготовка до туристичного походу.
 51. Методика розвитку фізичних якостей на уроках легкої атлетики.
 52. Соціальне значення фізкультури та спорту. Міжнародний спортивний рух.
 53. Методичні особливості навчання грі в баскетбол.
 54. Соціальні та медико біологічні особливості життєдіяльності дітей, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.
 55. Особливості індивідуального виховання здібностей учнів.
 56. Розробка комплексів загальнорозвиваючих вправ з музичним супроводом.
 57. Самостійна фізична підготовка учнів.
 58. Обґрунтування методики фізичного розвитку дітей старшого шкільного віку, які проживають на території забруднення та відносно чистої зони.
 59. Використання методів і засобів навчання для вирішення завдань на сучасному уроці фізичної культури.
 60. Сценарії загальношкільних спортивних свят.
 61. Методика навчально-виховної роботи на уроках фізичної культури.
 62. Плавання, види плавання, методика початкового навчання плаванню.
 63. Моральні переконання як основа закріплення в учнівської молоді інтересу до занять фізкультурою в позанавчальний час.
 64. Вікові основи виховання фізичних здібностей.
 65. Актуальні проблеми фізичного виховання школярів у педагогічній спадщині В.О. Сухомлинського.
 66. Організація занять за системою колового тренування.
 67. Урок – основна форма фізичного виховання у школі.
 68. Методика розвитку гнучкості у школярів.
 69. Методи навчання фізичних вправ.
 70. Шляхи удосконалення фізичної підготовленості дівчат старшого шкільного віку.
 71. Проблеми адаптації людини до фізичних навантажень.
 72. Руховий режим школярів різного віку.
 73. Залучення учнів до самостійних занять фізичними вправами через оволодіння методикою самостійних занять та впровадження домашніх завдань