Орієнтовна тематика випускних робіт слухачів курсів педагогів-організаторів

 1. Модернізація виховного процесу в сучасних умовах.
 2. Інноваційні виховні технології.
 3. Метод проектів у виховній практиці школи.
 4. Шляхи впровадження «Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України».
 5. Пріоритетні напрями і шляхи оновлення виховної роботи в навчальному закладі.
 6. Формування в учнів ціннісного ставлення до: власного «Я», сім’ї, родини, природи, праці, культури та мистецтва, суспільства і держави.
 7. Організація діяльності щодо створення умов для розвитку громадянської культури особистості.
 8. Упровадження у виховний процес народних звичаїв, обрядів, традицій.
 9. Нетрадиційні заходи, спрямовані на виховання патріотизму, національної свідомості школярів.
 10. Формування громадянської культури старшокласників у позакласній роботі.
 11. Педагогічні виховні інновації в практиці роботи навчального закладу.
 12. Шляхи та засоби формування національної свідомості дітей і молоді.
 13. Система військово-патріотичного виховання учнівської молоді.
 14. Ефективні форми і методи формування правової культури школярів.
 15. Проблема формування духовної культури учнів. Шляхи її розв’язання.
 16. Виховання в учнів поваги до Конституції України, державної символіки.
 17. Організація краєзнавчо-пошукової роботи, прилучення школярів до історії і культури рідного краю.
 18. Статеве виховання школярів у системі виховної роботи.
 19. Система морально-етичного виховання.
 20. Формування творчої працелюбної особистості.
 21. Економічне виховання школярів, підготовка їх до життя в умовах ринкової економіки.
 22. Спільна робота школи, сім’ї і громадськості щодо попередження алкоголізму, наркоманії, СНІДу серед дітей і молоді
 23. Педагогічне керівництво самовихованням школярів.
 24. Діяльність педагогічного колективу щодо утвердження загальнолюдської моралі.
 25. Досвід співпраці педагога-організатора з органами учнівського самоврядування.
 26. Вивчення соціально-психологічних умов діяльності школи.
 27. Сучасні підходи до прогнозування та проектування виховної роботи в школі.
 28. Організація літнього відпочинку та оздоровлення учнів.
 29. Зміст роботи педагога-організатора з батьками.
 30. Організація роботи щодо охорони життя, профілактики травматизму серед дітей і молоді.
 31. Проблеми і досвід функціонування дитячих і юнацьких об’єднань за інтересами, волонтерських загонiв тощо.
 32. Розвиток дитячо-юнацького руху на Україні.
 33. Шляхи впровадження у виховну діяльність перспективного педагогічного досвіду, сучасних досягнень психолого-педагогічної науки.
 34. Використання методики КТС (колективна творча справа) у роботі з органами учнівського самоврядування.
 35. Створення умов для розвитку творчої особистості учня.
 36. Виховання громадянина-патрiота України в умовах дитячо-юнацьких об’єднань, організацій.
 37. Розвиток учнівського самоврядування.
 38. Діяльність щодо запобігання торгiвлi дітьми i жiнками .
 39. Шляхи впровадження освітньої політики «рiвний – рiвному».
 40. Шляхи реалізації Мiжнародного проекту «Європейська мережа шкіл сприяння здоров’ю».
 41. Iнформацiйно-просвiтницька робота з питань євроатлантичної інтеграції України.
 42. Педагогіка толерантності: шляхи реалізації.
 43. Вікові особливості розвитку школяра як чинники конструювання методики виховання.
 44. Психологічні особливості хлопців та дівчат як чинник навчально-виховної роботи.
 45. Проблеми соціальної адаптації дитини.