Тиждень педагогічної майстерності в Закарпатському обласному еколого-натуралістичному центрі учнівської молоді в 2014 році

P3120129

Відповідно до Плану роботи ЗОЕНЦ на 2013/2014 навчальний рік, з метою вивчення роботи педагогічного колективу, у тому числі вивчення системи роботи педагогів, які атестуються, упровадження в навчально-виховний процес ефективних форм і методів роботи з гуртківцями, як засобу розвитку творчості педагога з 11 до 21 березня 2014 року в ЗОЕНЦ проводився Тиждень педагогічної майстерності.

Для підготовки та проведення Тижня педагогічної майстерності (далі Тиждень) було створено комісію, розроблено план проведення (наказ № 19 від 25.02.2014 р.), яким передбачено творчі звіти керівників гуртків, оформлення виставки методичних напрацювань педагогів, проведення відкритих занять, масово-виховних заходів, взаємовідвідування занять керівниками гуртків.
Протягом Тижня виконані всі заплановані заходи:
- ознайомлення з творчими лабораторіями керівників гуртків, методистів та завідувачів відділами;
- огляд методичних розробок педагогічних працівників за навчальний рік, готовність керівників гуртків до занять, ведення конспектів занять, наявність дидактичних матеріалів, унаочнення тощо;
- взаємовідвідування занять гуртків;
- організація та проведення масових виховних заходів.
За період Тижня проведені відкриті заняття керівниками гуртків: Павко М.М. (гурток „Юні друзі природи”), Небженко О.В. (гурток „Юні друзі природи"); пробні відкриті заняття провели молоді педагоги і ті, що розпочали педагогічну діяльність у ЗОЕНЦ: Товт Ю.С. (гурток „Юні лісівники-дендрологи”), Ворон О.І. (гурток „Юні друзі природи”), Бурак Т.Й. (гурток „Юні садівники”).
Проведено масово-виховні заходи: „Ми за здоровий спосіб життя” (Трацевська Л.М. – методист відділу організаційно-масової роботи), „Всесвітній день води” (Самойлова А.В., завідувач відділу екології та природоохоронної роботи).
У порядку взаємовідвідування керівниками філій було організовано відвідування занять гуртків у філіях ЗОЕНЦ: „Едельвейс”, „Нарцис”, „Арніка”.
Також у рамках заходу проведено:
- засідання атестаційної комісії;
- методичний день педагогічних працівників;
- виставку методичних напрацювань педагогів за 2013 рік та 2013/2014 навчальний рік.
На засіданні атестаційної комісії заслухано творчі звіти педагогів, які атестуються: Величканич О.М., Трацевської Л.М.; керівників гуртків: Буковецької Н.В., Вакерич Л.О., Небоженко О.В., Біляк О.В.
Із підготовленими темами виступили на методичному дні керівники гуртків: Буковецька Н.В., Щербей Н.В., Шеверя В.В.
Матеріали на виставку представили всі відділи ЗОЕНЦ, філії „Арніка” „Едельвейс” , „Нарцис”. Оформлено тематичні папки:
- „Портфоліо” відділів з нормативними матеріалами (положення про відділ, посадові інструкції завідувача, методиста відділу, керівників гуртків), нормативно-правові матеріали (постанова кабінету міністрів України № 785 від 27 08.2010 року „Про затвердження Державної цільової соціальної програми розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року”; наказ Закарпатської ОДА №1040 від 30.12.2010 року „Про реалізацію завдань і заходів з виконання обласної Програми розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року”, „Програма розвитку ЗОЕНЦ до 2014 року”), плани роботи відділів на 2013-2014 навчальний рік, презентаційні та інші матеріали.
- „Портфоліо” філії ЗОЕНЦ „Арніка” (керівник Мішко В.М.);
- „Портфоліо методиста”- представили Величканич О.М., Мальцева Н.Я., Поган О.В. До портфоліо були подані й папки з методичними матеріалами за 2013-2014 навчальний рік.
- „Портфоліо керівника гуртка” представили: (Біляк О.В., Бурак Г.Й., Ворон О.І., Мількович В.В., Павко М.М., Товт Ю.С., Щербей Н. В., Яхимець І.М.).
Окрім портфоліо керівниками гуртків подано на виставку розробки конспектів занять, тематичні папки з дидактичними, ілюстративними, демонстраційними, роздатковими матеріалами для гурткових занять, оформлені папки з підбором екологічних ігор, загадок, кросвордів, інтелектуальних завдань, сценаріїв проведення виховних заходів із юннатами. Педагоги постійно працюють над поповненням папок із тематичними матеріалами, накопичують цікаві факти з життя рослин, тварин, новинки про флору та фауну, екологічні проблеми та шляхи їх вирішення.
Також були представлені, підготовлені переважною більшістю педагогів ЗОЕНЦ та філій, наступні змістовні методичні матеріали, розробки тем програмового матеріалу, поширені конспекти занять, презентації, дидактичні матеріали для гуртків, сценарії масово-виховних заходів:
- застосування сучасних інноваційних освітніх технологій для формування навчально-пізнавальних та дослідницьких компетентностей юннатів у гуртках біологічного профілю ЗОЕНЦ (Величканич О.М.);
- використання інноваційних освітніх технологій для формування екологічних компетентностей юннатів при вивченні розділу „Охорона навколишнього середовища, як потреба особистості і суспільства” (Поган О.В.);
- використання сучасних освітніх технологій при вивченні розділу „Комп’ютерна грамота” (Біляк О.В.);
- застосування інноваційних освітніх технологій при вивченні розділу програми „Штучне розведення й вирощування ставкових риб для формування пізнавальних і практичних навичок юннатів у гуртку „Юні іхтіологи” (Буковецька Н.В.);
- формування екологічної компетентності учнів на заняттях гуртка „Юні друзі природи” (Бунтушак Г.М.);
- формування практичних та естетичних компетентностей юннатів при вивченні розділу „Екологія комах” із програми гуртка „Юні ентомологи” (Яхимець І.М.);
- формування екологічних компетентностей юннатів при вивченні розділу „Охорона природи” із програми гуртка „Юні екологи” (Шеверя В.В.);
- застосування сучасних інноваційних освітніх технологій у формуванні еколого-натуралістичного світогляду юннатів при вивченні розділу „Сучасний тваринний світ Землі. Різноманітність тваринного світу. Охорона тварин в Україні” в програмі гуртка „Юні зоологи” (Курах В.І.).
Презентаційні матеріали до тем програми гуртка: „Дослідницька та пізнавальна діяльність учнів на заняттях гуртків основного рівня в позашкільному навчальному закладі” (Ряшко М.В.).
Переважна більшість керівників гуртків постійно працюють над поповненням папок із дидактичними матеріалами: „Цікавинки про тварин”, презентації „Колібрі”, „Пташині гнізда”, „Дерева в мініатюрі”, „Комахи”, „Дивовижні дерева”, „Забарвлення комах”, „Червона книга України. Карпатські гори” (Довганинець В.В. – керівник гуртків філії „Арніка”); „Пташині вікторини”, „Екологічні ігри”, „Планета Земля”, „Народний календар”, „Хвилинки-цікавинки”, „Міфи та легенди про птахів” (Ряшко М.В. – керівник гуртків філії „Арніка”); подібні напрацювання є також і в інших керівників гуртків: Яхимець І.М., Товт Ю.С., Бурак Г.Й., Павко М.М., Курах В.І., Щербей Н.В., Шеверя В.В., Ворон О.І., Попадинець М.М.
Ознайомлення з матеріалами, представленими на огляд комісії з проведення Тижня та виставки „Педагогічна творчість” показало, що більшість педагогів ЗОЕНЦ постійно працюють над підвищенням свого професійного рівня. Матеріали змістовні, естетично оформлені, із широким використанням інноваційних освітніх технологій.

Надія Мальцева, методист відділу інформаційно-методичної роботи

P3120188

P3120140