Позашкільна освіта у викликах сучасності: досягнення та вектори розвитку

pozawk 1На днях Луганський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти та департамент освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації спільно з Міністерством освіти і науки України, Національною академією педагогічних наук України, Державною науковою установою «Інститут модернізації і змісту освіти», Державним закладом вищої освіти «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України провели онлайн Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Позашкільна освіта у викликах сучасності: досягнення та вектори розвитку». Організатори поставили за мету об`єднати науковців та практиків щодо обговорення основних питань функціонування і розвитку позашкільної освіти; розвитку сучасних наукових підходів та інноваційних практик у реалізації завдань позашкільної освіти з урахуванням політики держави й соціокультурних особливостей регіонів; популяризувати досягнення позашкільної освіти, установити професійні контакти та збагатити досвід і поділитися набутим.
pozawk 2До участі було запрошено понад 200 учасників, із них: наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники наукових установ, закладів вищої та післядипломної педагогічної освіти, директори та педагоги закладів позашкільної освіти, фахівці центрів професійного розвитку педагогічних працівників, керівники та спеціалісти управлінь/відділів освіти військово-цивільних адміністрацій, міських, сільських та селищних рад об`єднаних територіальних громад, представники громадських організацій, а також особи, які мають професійний інтерес до зазначеної проблеми.
Науковці та методисти Луганського ІППО запропонували актуальні тематичні напрями роботи науково-практичної конференції, зокрема:
  1. Актуальні тенденції розвитку позашкільної освіти.
  2. Компетентнісний підхід як основа для оновлення змісту сучасної позашкільної освіти.
  3. Проєктна діяльність як механізм інноваційного розвитку позашкілля.
  4. Сучасні практики залучення дітей та молоді з особливими освітніми потребами до позашкільної освіти.
  5. Педагогіка партнерства та співпраця в закладах позашкільної освіти.
  6. Діяльність закладів позашкільної освіти в умовах адміністративно-територіальної реформи.
  7. Організація змішаного навчання в системі позашкільної освіти в умовах суспільних змін.
  8. Розвиток професійних компетентностей педагога закладу позашкільної освіти.
  9. Напрями патріотичного виховання в сучасній позашкільній освіті.
  10. Створення безпечного та здорового освітнього середовища в закладі позашкільної освіти.
Корисними, актуальними, повчальними та цікавими були виступи Биковської Олени Володимирівни, завідувача кафедри позашкільної освіти Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, президента Міжнародної асоціації позашкільної освіти, доктора педагогічних наук, професора, яка висвітлила питання «Підготовка кадрів позашкільної освіти»; Вербицького Володимира Валентиновича, директора Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді, доктора педагогічних наук, професора, академіка Національної академії наук вищої освіти України («Організаційно-педагогічні основи діяльності позашкільного закладу освіти на сучасному етапі»); Неділька Сергія Вікторовича, директора Українського державного центру національно-патріотичного виховання, краєзнавства і туризму учнівської молоді («Напрями патріотичного виховання в сучасній позашкільній освіті»); Просіної Ольги Володимирівни, завідувача кафедри філософії освіти дорослих ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, кандидата педагогічних наук, доцента («Управління закладом позашкільної освіти: сучасні тренди, співпраця, проєкти»); Флярковської Ольги Василівни, начальника відділу наукового та навчально-методичного забезпечення змісту позашкільної освіти та виховної роботи ДНУ «Інститут модернізації і змісту освіти» («Позашкільна освіта в системі освітнього простору»). Усі виступи були спрямовані на розв`язання проблемних питань, які викликані у позашкільній освіті різними злободенними ситуаціями: як створенням на місцях ОТГ, які не дуже підтримують позашкільну освіту, так формуванням нових освітніх органів, дистанційним навчанням, роботою онлайн у зв`язку з пандемією. Виступаючі пропонували шляхи розв`язання проблем, виходу із ситуацій в кожному окремому регіоні з урахуванням викликів часу.  
У рамках науково-практичної конференції діяли секції. Методист Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти взяв участь у секції «Створення сучасного змісту позашкільної освіти на компетентнісних засадах», якою керувала Михайлова Лариса Миколаївна, доцент кафедри педагогіки та психології Луганського ОІППО, кандидат педагогічних наук.
За підсумками науково-практичної конференції було прийнято Резолюцію, яка стала відправною точкою подальшої діяльності закладів позашкільної освіти України. Адже в умовах децентралізації та формування адміністративно-територіальних одиниць важливим для позашкілля є консолідація дій органів державної влади, місцевого самоврядування та громадськості.
Кузьма В.М.,
методист кабінету методики виховної та позашкільної роботи ЗІППО