Наблизити процес трудового навчання до життєвих потреб учня

трудове06 вересня відбувся інструктивно-методичний семінар щодо організації освітнього процесу та викладання трудового навчання(технологій) та креслення у 2021/2022 н.р.
У роботі семінару брали участь 93 вчителі закладів загальної середньої освіти та міжшкільних навчально-виробничих комбінатів області. Головною метою було зорієнтувати вчителя на формування в учнів ключових і предметних компетентностей, які покликані наблизити процес трудового навчання до життєвих потреб учня, його інтересів та природних здібностей, а також на досягнення вчителем очікуваних результатів навчально-пізнавальної діяльності учнів на кінець навчального року.
Присутніх ознайомлено з модельними навчальними програмами для 5-6 класів Нової української школи, затвердженими наказом МОН від 12.07.2021 № 795, які ввійдуть у дію у 2022/2023 навчальному році.
Учитель самостійно обирає Модельну навчальну програму та створює власну навчальну програму для учнів 5 класу, або 5-6 класів. Організовуючи освітню діяльність учитель визначає кількість годин та послідовність засвоєння навчального матеріалу, що має відповідати очікуваним результатам та природним/індивідуальним здібностям учнів.