Методичні рекомендації з виховної роботи

На сучасному етапі розвитку освіти система національного виховання будується на засадах загальнолюдських, полікультурних, громадянських цінностей, забезпечення фізичного, морально-духовного, культурного розвитку дитини, формування соціально зрілої творчої особистості, громадянина України і світу, підготовки молоді до свідомого вибору сфери життєдіяльності та підвищення відповідальності сім'ї за освіту і виховання дітей.
Ключовим нормативним документом у сфері освітньої політики щодо виховання є наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011 № 1243, яким затверджено «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України».
Організацію виховної роботи у навчальних закладах у 2012/2013 навчальному році слід здійснювати з урахуванням методичних рекомендацій МОН України (лист від 08.07.13 № 1/9-480). Рекомендації розміщені на сайті МОН www.mon.gov.ua та на сайті Інституту інноваційних технологій і змісту освіти www.iitzo.gov.ua).
Особливу увагу слід приділити питанням превентивного виховання учнівської молоді. Беручи за основу наказ Міністерства від 03.08.2012 № 888 «Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти, молоді та спорту щодо профілактики правопорушень серед дітей та учнівської молоді на період до 2015 року», пріоритетними в роботі навчальних закладів із означеної проблеми залишаються:
- упровадження просвітницької діяльності, спрямованої на формування негативного ставлення до протиправних діянь, проведення тижнів правових знань;
- використання інтерактивних педагогічних технологій, зокрема ділові та рольові ігри, моделювання життєвих ситуацій, суспільних процесів та процедур, дискусії, робота в малих групах на уроках правознавства та в позакласній діяльності;
- впровадження шкільного самоврядування в начально-виховний процес;
- ужиття заходів, спрямованих на підвищення моральності в суспільстві, правової культури громадян, утвердження здорового способу життя;
- запобігання проявам екстремізму, расової та релігійної нетерпимості;
- впровадження нових педагогічних комунікацій між усіма учасниками навчально-виховного процесу;
- перетворення навчальних закладів на зразок демократичного правового простору та позитивного мікроклімату тощо.
З метою профілактики та усунення явищ дискримінації і насильства в учнівському середовищі, попередження безпритульності й бездоглядності, насильства над неповнолітніми, підліткової злочинності та правопорушень, запобігання торгівлі дітьми педагогічним колективам необхідно здійснювати:
- внутрішній облік дітей, які потребують посиленої уваги з боку педагогічного працівника, соціального педагога;
- інформувати служби у справах дітей, центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, дорадчий орган по роботі з сім’ями, які опинились у складних життєвих обставинах, при органах виконавчої влади;
- розробляти плани психолого-педагогічного супроводу таких дітей;
- контролювати відвідування ними навчальних закладів та якість навчання;
- активно залучати до громадської та гурткової роботи в загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах дітей із сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах тощо.
Особливої ваги набуває питання патріотичного виховання учнів. За змістом роботи це - заходи з виховання шанобливого ставлення до пам’яті про Перемогу і ветеранів Великої Вітчизняної війни, шанування військової історії та підняття престижу Збройних сил і військової служби, участь школярів у Всеукраїнській військово-патріотичній спортивній грі «Зірниця, Всеукраїнській дитячо-юнацькій військово-патріотичній грі «Сокіл», робота шкільних музеїв, об’єднань та гуртків народознавчого, краєзнавчого змісту та інше. Для забезпечення змістовного дозвілля, патріотичного виховання, формування почуттів любові до України, поваги до народних традицій, національних цінностей українського народу, зміцнення духовного і фізичного здоров’я дітей слід залучати скаутські організації, які входять до складу Національної Організації Скаутів України
Одним із пріоритетних напрямків виховної роботи є широке залучення до навчально-виховного процесу батьківської громадськості, створення так званих «Трикутників: учні, батьки, педагоги», проведення Батьківських форумів - відкритих діалогів дітей з батьками для вироблення спільних поглядів на вирішення проблем у стосунках.
При плануванні виховної роботи на 2013/2014 навчальний рік слід врахувати відзначення загальнодержавних свят (наказ МОНмолодьспорту України від 31.10.2011 № 1243) та свят і пам’ятних подій обласного значення.
Діяльність груп продовженого дня у 2013/2014 навчальному році здійснюватиметься у відповідності до Положення про групу продовженого дня, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05 жовтня 2009 року. Особливу увагу слід звернути на дотримання вимог щодо створення безпечних умов організації навчально-виховного процесу у групі продовженого дня, які зазначені у листі МОН України від 18.07.13 року №1/9-503.