МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИВЧЕННЯ ПРЕДМЕТА «ЗАХИСТ ВІТЧИЗНИ»

У 2013-2014 навчальному році у навчальних закладах системи загальної середньої освіти учні 10-11 класів вивчатимуть предмет «Захист Вітчизни» за навчальною програмою авт. Мелецького В.М. та інш., яка рекомендована Міністерством освіти і науки України (лист № 1/11-6881 від 14.08.2009 р.) та затверджена Міністерством освіти і науки України (наказ МОНУ від 28.10.2010 р. №1021).
Вивчення предмета здійснюється за рахунок інваріантної складової навчального плану і 1 година за рахунок варіативної складової навчального плану.
Програма передбачає вивчення існуючої в країні системи військової підготовки, викладання навчального матеріалу відповідно до Положень, Статутів Збройних Сил України і Бойових статутів Сухопутних військ, з урахуванням переходу національних Збройних Сил, інших військових формувань України на професійну основу (наближення до сучасних світових стандартів).
До інших напрямків виконання завдань предмета «Захист Вітчизни» відносяться:
упровадження сучасних інформаційно-комп’ютерних технологій у викладанні основ військової справи цивільного захисту, медичних знань і допомоги;
створення сучасної навчально-матеріальної бази, яка б забезпечувала проведення практичних занять у межах території навчально-виховних закладів.
Опанування предмета відповідно до листа-роз'яснення Міністерства освіти і науки України від 09.10.2002 року № 1/9-444 здійснюється окремо для юнаків і дівчат, незалежно від кількості учнів у класі, але не менше ніж 5-осіб.
Дівчата за їхнім власним бажанням (у разі згоди батьків, опікунів або піклувальників) навчаються за навчальною програмою для групи юнаків. Юнаки, які за станом здоров'я або релігійними поглядами звільнені від засвоєння основ військової справи, вивчають предмет за навчальною програмою для групи дівчат.
Основною організаційною формою навчання предмета «Захист Вітчизни» в навчальних закладах середньої освіти є урок, який проводиться вчителем згідно з навчальним планом та навчальною програмою. Особливістю проведення уроків є їх спрямованість на підготовку учнів до військової служби і виконання військових обов'язків у запасі, дій у надзвичайних ситуаціях.
Предмет викладається протягом трьох періодів – у 10 і 11 класах та під час навчально-польових зборів (занять у лікувально-оздоровчому закладі). Навчально-польові заняття (збори) проводяться з метою практичного закріплення рівня знань, умінь та навичок учнів наприкінці навчального року з використанням навчально-методичної бази військових частин, відповідних кафедр вищих навчальних закладів, військових комісаріатів тощо.
Рекомендуємо визначити для більш ефективної організації навчально-польових зборів загальноосвітні навчальні заклади, на базі яких проводити заняття, залучивши до них учнів з інших загальноосвітніх навчальних закладів та об’єднавши їх у навчальні взводи та відділення.
Практичне закріплення теоретичного матеріалу з розділу «Основи цивільного захисту» передбачається під час проведення Дня цивільної оборони (цивільного захисту) в загальноосвітніх навчальних закладах.
Під час складання контрольних вправ з прикладної фізичної підготовки необхідно врахувати деякі особливості, спрямовані на убезпечення учнів від нещасних випадків:
1. Контрольні вправи складають тільки учні основної медичної групи, які на момент прийняття нормативу не скаржаться на погане самопочуття та стан здоров’я.
2. Перевірка безпечності місць занять та справності інвентарю.
3. Проведення розминки.
При здачі заліків та нормативів також мають ураховуватися фізіологічні особливості та релігійні погляди учнів.
На заняттях стосунки між учнями та вчителем, а також учнів між собою підтримуються на зразок взаємовідносин між військовослужбовцями Збройних Сил України. Важливими умовами успішності занять з предмета є висока дисципліна, організованість, відповідальність учнів.
Для активізації військово-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах рекомендується вести гурткову роботу відповідного напряму. При проведенні відповідної роботи необхідно керуватися Концепцією допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді, навчальною програмою «Захист Вітчизни».
Програма для проведення навчально-польових зборів не залежить від потижневого навантаження і розрахована на 18 навчальних годин.
Алгоритм оцінювання передбачає, що оцінка за навчально-польові збори (практичні заняття в лікувально-оздоровчому закладі) має вирішальне значення при виставленні індивідуальної оцінки за другий рік навчання з предмета.
Проведення навчально-польових зборів записуються на окремій сторінці журналу, підсумкова оцінка виставляється перед виставленням річної оцінки з предмета «Захист Вітчизни» за другий рік навчання та є домінуючою в системі оцінювання.
Військово-патріотична робота та громадське виховання здійснюються у формі лекцій, бесід, розповідей, екскурсій до музеїв військових частин, зустрічей із ветеранами війни, праці та військової служби, походів місцями бойової слави, пошукової роботи, участі в роботі клубів та гуртків військово-патріотичного спрямування.
Для оформлення кабінетів рекомендується використовувати серію плакатів: «Захист Вітчизни», «Основи медичних знань», «Інформаційно-довідниковий куток цивільного захисту» (авт. Міненко М.І.).
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки від 01.09.2009 р. № 806 «Про використання навчально-методичної літератури у загальноосвітніх навчальних закладах» в загальноосвітніх навчальних закладах дозволено використовувати навчальні програми, підручники та навчально-методичні посібники, які мають гриф Міністерства або схвалені відповідною комісією Науково-методичної ради з питань освіти.
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2000 року № 1770 (із змінами, внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 896 від 26 серпня 2009 року «Про затвердження положень про допризовну підготовку і про підготовку призовників з військово-технічних спеціальностей»):
... п.10. Керівник навчального закладу:
-    несе відповідальність за організацію та стан допризовної підготовки, військово-патріотичного виховання, створення і вдосконалення навчально-матеріальної бази, підготовку юнаків до навчально-польових зборів, зберігання озброєння, боєприпасів і військового майна;
-    забезпечує виконання Програми допризовної підготовки і створення безпечних умов навчання;
- виділяє приміщення і майданчики для проведення практичних занять з допризовної підготовки;
-    видає накази про початок і закінчення навчання з допризовної підготовки, призначає командирів взводів та відділень, проведення занять з стрільби з малокаліберної гвинтівки;
-    організує облік, зберігання, ремонт та списання озброєння, боєприпасів і військового майна відповідно до встановленого порядку, не менш як один раз на три місяці особисто перевіряє стан цієї роботи;
-    контролює проведення занять викладачем допризовної підготовки, виносить на обговорення педагогічних рад не менш як один раз на рік питання щодо стану допризовної підготовки.
Вивчення стану викладання предмета, навчально-матеріальної бази та організації військово-патріотичного виховання учнівської молоді проводиться в навчальному закладі не менше, як один раз на 3 роки.