Публікації викладачів

Книга «Закарпаття – перлина України» – на допомогу вчителю!

jbkladНа основі аналізу архівних джерел, праць вітчизняних та зарубіжних дослідників автори (А. Химинець, В. Химинець) подають узагальнюючий матеріал про географічне положення, природні багатства, становлення та розвиток економіки, культури й освіти, історичні події та особистості, насамперед культурно-освітніх і релігійних діячів, які внесли значний вклад в розвиток Закарпаття з найдавніших до наших часів.

Черговий здобуток науковців Інституту

oblПрагнучи стати повноправним членом Європейського Союзу (ЄС), Україна поступово запроваджує європейські політичні і соціально-економічні стандарти в життя. Реформи в освіті України (їх концептуальні засади закладені в Концепції «Нова українська школа» (НУШ) скеровуються на удосконалення національної системи у відповідності з потребами часу та адаптаційними вимогами освітніх інституцій ЄС, які найбільш повніше окреслює поняття Європейський вимір в освіті.

Химинець Василь Васильович

Химинець Василь Васильович –
Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (1989 р.), винахідник СРСР (1985 р.), заслужений винахідник України (1988 р.), Людина року в галузі науки і освіти в м. Ужгород (1987 р.), доктор фізико-математичних наук (1985 р.), професор (1987 р.), професор кафедри менеджменту та інноваційного розвитку освіти Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти. З кінця 1987 по 1991 рік працював завідуючим кафедрою фізичних основ мікроелектроніки УжНУ, а з 1992 по 2013 рік завідував кафедрою педагогіки, психології та теорії управління освітою Закарпатського ІППО

Інноваційність — важлива складова розбудови сучасного освітнього простору в регіоні

Анотація. Стаття присвячена проблемі інноваційності в освіті - особливостям створення інноваційного освітнього середовища в регіоні. Акцентується увага на тому, що інновації повинні розглядатися у взаємозв'язку з соціально-економічною і культурною ситуацією в регіоні. Показано, що тільки такий підхід дозволяє осмислити проблеми та суперечності, породжувані сучасним етапом розвитку науково-технічного прогресу, а також визначити перспективи інноваційного розвитку як країни в цілому, так і її регіонів, зокрема.