Черговий здобуток науковців Інституту

oblПрагнучи стати повноправним членом Європейського Союзу (ЄС), Україна поступово запроваджує європейські політичні і соціально-економічні стандарти в життя. Реформи в освіті України (їх концептуальні засади закладені в Концепції «Нова українська школа» (НУШ) скеровуються на удосконалення національної системи у відповідності з потребами часу та адаптаційними вимогами освітніх інституцій ЄС, які найбільш повніше окреслює поняття Європейський вимір в освіті.

Поняття «Європейський вимір освіти - ЄВО» (European dimension in education) широко використовується в педагогічній літературі і включає фундаментальні знання про ЄС та Європу: європейські традиції, культуру, цінності, повагу до прав і свобод людини та почуття європейської ідентичності. За останні роки викладачі і методисти Закарпатського інституту ППО підготували і опублікували значну кількість монографій, підручників, науково-методичних посібників і статей з різних питань організації освітнього процесу та інноваційної діяльності в умовах реформування загальної середньої освіти та її адаптації до стандартів ЄС.
Серед видань науковців інституту виділяються праці професора В. Химинця з інноваційної освітньої діяльності. За останні два десятиліття Василь Васильович самостійно і в співавторстві підготував та опублікував десятки наукових і науково-популярних статей, три монографії і чотири науково-методичні посібники з інноваційної освітньої діяльності, знайшли визнання в наукових колах і серед освітян, використовуються в інститутах ППО, ЗЗСО та вишах практично всіх областей країни. Упродовж останніх років з цієї тематики на базі Закарпатського ІППО було проведено декілька всеукраїнських, десяток обласних і районних науково-практичних конференцій і науково-методичних семінарів. Із тематики інноваційної освітньої діяльності професор В. Химинець виступав на багатьох міжнародних та всеукраїнських конференціях і семінарах. Науковці інституту на запрошення колег ділилися досвідом інноватики з освітянами Київської, Івано-Франківської, Херсонської, Луганської та інших областей. Науково-методичні і практичні напрацювання співробітників інституту та педагогів області під керівництвом професора В. Химинця з вказаної тематики експонувалися, починаючи з 2008 року, на декількох всеукраїнських і міжнародних освітніх виставках та педагогічних фестивалях, багато разів відзначалися дипломами і медалями МОН і НАПН України. У 2014 році оргкомітетом Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти» (організатори МОН та НАПН України) Закарпатський ІППО був визнаний Лідером післядипломної освіти у номінації «Інноваційна освітня діяльність».
Сьогодні маємо нагоду привітати професора В. Химинця з ще одним досягненням – з друку вийшла нова монографія з інноваційної освітньої діяльності, яку рекомендовано до використання у роботі педагогічним факультетам зарубіжних вишів. Мова йде про книгу «Innovative educational activities» (Khymynets Vas., Holonič J., Khymynets Vol. – USA Fairmont: Academic publishing Fairmont, 2020. – 320 s.), видану в США англійською мовою в цьому році (співавтори Ян Голоніч – професор Пряшівського університету, Словаччина, Володимир Химинець – професор УжНУ).
У цій фундаментальній праці розглядаються актуальні питання інноваційного розвитку освіти, аналізуються сутність та особливості сучасних педагогічних технологій, новаторської діяльності педагогів. Значна увага приділяється питанням становлення та змісту нових педагогічних технологій навчання і виховання, готовності педагогічних працівників до впровадження новаційних освітніх технологій з урахуванням сучасних пріоритетів освіти. Не залишені осторонь питання юридичного супроводу та правового захисту інтелектуальної власності педагогів. Окремий розділ книги присвячений питанням інноваційно-гуманістичного спрямування сучасної освіти та особливостям реалізації компетентнісної парадигми в Новій українській школі в контексті європейського виміру в освіті.
Книга адресується студентам, вчителям та керівникам закладів загальної середньої освіти, методистам, викладачам вишів і, насамперед, інститутів та центрів, які здійснюють післядипломну педагогічну освітню діяльність.

Із змістом видання можна ознайомитися ТУТ

Директор ЗІППО,
к.п.н., доцент Я. Сивохоп