Педагог у викликах часу. Збірник психолого-педагогічних матеріалів

zbЕлектронний посібник укладено з розвідок науково-педагогічних працівників кафедри педагогіки та психології Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти. Мета збірника – висвітлення кола проблем, з якими стикаються учасники освітнього процесу в наш час, а завдання – озброїти педагогів-практиків необхідними знаннями, уміннями та навичками, методикою роботи в новітніх умовах, зокрема в часи глобалізації та пандемії.
Збірник створений для слухачів курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників, керівників закладів дошкільної освіти та загальної середньої освіти, методичних служб усіх рівнів, батьків, а також усіх зацікавлених осіб.

Переглянути документ