Новий формат методичного заходу

reflСучасному вчителю, який повинен бути в русі швидкоплинних змін, необхідно замислюватися над своїм призначенням, бачити подальшу перспективу і свою роль в освітньому процесі. Саме тому рефлексія вчителя сьогодні набуває своєї специфіки й рис, зумовлених характером професійної діяльності, що вимагає постійного рефлексивного аналізу педагогічних ситуацій, розуміння контексту як своїх дій, так і дій інших суб’єктів освітнього процесу; багатофункціональністю діяльності; необхідністю конструктивного подолання суперечностей між вимогами, що висуваються до особистості і діяльності освітянина і фактичним рівнем готовності до виконання своїх професійних функцій; між типовою системою підготовки вчителя і індивідуально-творчим характером його діяльності; між необхідністю виховання здобувача освіти як унікального, самостійного у майбутньому суб’єкта власної життєдіяльності, який здатний конструктивно діяти в умовах постійних соціально-економічних змін, і, з іншого боку, необхідністю засвоєння учнем певної, відповідної даній культурі, системи соціальних норм та духовних цінностей; між необхідністю «виживання» у жорстких реаліях сьогодення, і реалізацією гуманної місії педагогічної діяльності; між переходом до освітніх програм, орієнтованих на збільшення частки та зміну змісту самостійної роботи, і відсутністю позитивного досвіду самоорганізації власної діяльності як у проєктуванні індивідуальної освітньої стратегії, так і в рефлексії інформації тощо.
Саме про ці проблеми, з якими стикається сучасний педагог на шляху досягнення професіоналізму, методи саморефлексії та траєкторію саморозвитку йшлося на тренінгу «Рефлексія професійної діяльності та її роль в житті педагога», проведеним доцентом кафедри педагогіки та психології, кандидатом психологічних наук Палько Т.В. Методичний захід відбувся 28 жовтня в рамках педагогічної співпраці Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти та УЗОШ І-ІІІ ступенів №6 ім. В.С. Гренджі-Донського у новому форматі – тренінг у режимі онлайн. Цілу низку питань було піднято на зустрічі, ось деякі з них: «Як не втратити віру в себе?», «Яких вершин можна досягти у професії?», «Як розпочинати свій робочий день, аби отримувати позитив?», «Як віднаходити радість у житті і у своїй професії?»… Такі тренінгиспонукають вчителя до саморозвитку, незалежно від місця, шляхів, механізмів рефлексії, самоактуалізації, самозростання, оскільки педагог, здійснюючи рефлексію власної професійної діяльності планує власний професійний розвиток та здійснення самоосвітньої діяльності.
Тренінг пройшов з величезним позитивом і налаштуванням за допомогою афірмацій на подальшу щоденну роботу над собою у самовизначенні, самопізнанні, самотворенні, самовідтворенні та самоздійсненні педагога. Отриманий досвід комунікації створює нові можливості для вдосконалення форм і методів передачі знань та формування навичок у нових освітніх умовах, сприяє підвищенню інтересу до обміну думками, до дискусій з проблемних професійних питань чи світоглядних тем.refl Рефлексія діяльності
Коло ідей Мої очікування від теми