Січка Вікторія Іванівна

Січка Вікторія Іванівна – старший викладач кафедри педагогіки та психології, кандидат психологічних наук.
1998 р. закінчила Дрогобицький державний університет ім. І. Франка. Спеціальність за дипломом – вчитель початкових класів, практичний психолог. 2012 р. пошукувач кафедри психології розвитку та соціальних комунікацій Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського. Захистила кандидатську дисертацію «Психологічні особливості розвитку образу світу у підлітків» у 2017 році.
Розпочала педагогічну діяльність в ДНЗ № 42 м. Ужгорода з 1999 р. вихователем, а згодом була переведена на посаду практичного психолога. З 2005 р. – практичний психолог ЗОШ №19 та методист центру практичної психології і соціальної роботи управління освіти Ужгородської міської ради. З 2008 р. – методист ЦППСР Закарпатського ІППО. З жовтня 2017 року – старший викладач кафедри педагогіки та психології Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти.
Основні наукові інтереси зосереджує на дослідженні особливостей розвитку ціннісних орієнтацій дітей підліткового віку; профілактиці емоційного вигорання та формування стресостійкості педагогів; тайм-менеджменті, техніці раціонального використання часу, принципах формування командної єдності колективу.
Учасниця багатьох міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій та семінарів:

• 18-21 травня 2017 р. – участь у Міжнародному Конгресі «Глобальні виклики педагогічної освіти» м. Одеса, Південноукраїнський національний педагогічний університет К.Д. Ушинського;

• 27.05-28.05.2017 - участь у міжнародній науково-практичній конференції «Психологія грошей та влади», м. Київ, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, факультет психології;

• 3-7 липня 2017 року пройшла навчання тренерів з питань впровадження проекту Державного стандарту початкової загальної освіти та проекту «Нова українська школа» та відзначена сертифікатом міжнародного тренінгу тренерів «Нова українська школа – нові підходи до навчання і викладання»;

• 24 жовтня 2017 року взяла участь у Міжнародному семінарі «Нова українська школа – нові підходи до навчання і виховання» за сприяння Міністерства освіти і науки України, Всеукраїнського фонду «Крок за кроком» та Організації Культур Контакт Австрія, де мала можливість ознайомитись із австрійським досвідом викладачів університетського коледжу з підготовки вчителів Австрії Хельги Шахінгер та Сюзанни Фрейншляг;

• 15-16 грудня 2018 році прослухала навчальний курс «Критичне мислення та медіаграмотність» для педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти;

• 13-15 листопада 2018р. взяла участь у тренінгу для супервізорів-тренерів (наставників) «Організація супервізії та чинники ефективного наставництва» у м. Ірпінь.

Основні публікації:

1. Січка В.І. Виявлення, корекція та профілактика суїцидальних тенденцій особистості: Методичний посібник. – Ужгород: Гражда, 2013. - 78 с.
2. Січка В.І. Психологічні особливості сприйняття картини світу в підлітковому віці / В.І. Січка // Наука і освіта. – 2014. – № 12. – С. 195–201.
3. Шевчук В.В., Січка В.І., Бабинець Б.В. Психологічна допомога людям, які пережили втрату: методичний посібник. - Ужгород: Гражда, 2014. - 92 с.
4. Січка В.І. Психологічні особливості образу світу у підлітків з повних і неповних родин / В.І. Січка // Наука і освіта. – 2015. – № 1. – С. 145–152.
5. Січка В.І. Особистість вчителя та психологічні особливості образу світу підлітків / В.І. Січка // Scientific Journal «ScienceRise» – №11/5(16). – 2015. – С.37–42.
6. Січка В.І. Психологічні особливості сприйняття часу людиною / В.І. Січка // Освіта Закарпаття. – 2015. – № 22. – С. 133–137.
7. Січка В.І. Вплив особливостей відносин в сім’ї на сприйняття сучасної картини світу у підлітковому віці / В.І. Січка // Актуальні проблеми психології: зб. наук. праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – К.: Видавництво «Фенікс», 2016. – Т. ХІІ. – Вип. 22. – С. 276–288.
8. Січка В.І. Особливості розвитку образу світу у підлітків з різним соціальним статусом / В.І. Січка // Innovative solutions in modern science. – 2016. – № 8(8). – С. 140–148.
9. Січка В.І. Візуальні категорії сприйняття картини світу у підлітків / В.І. Січка // Актуальні проблеми психології: зб. наук. праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – К.; Ніжин: ПП Лисенко, 2016. – Том ІХ. – Вип. 9. – С. 433–443.