Кафедра природничо-математичної освіти та інформаційних технологій


Завідувач кафедри Орос Віктор Михайлович, кандидат фізико-математичних наук, заслужений вчитель України

Кафедра методики викладання природничо-математичних дисциплін створена і виконує покладені на неї завдання з вересня 2003 року. З 2003 року по вересень 2010 року кафедру очолював кандидат фізико-математичних наук, доцент Петечук Василь Михайлович. З вересня 2010 року кафедру очолює кандидат фізико-математичних наук, заслужений вчитель України Орос Віктор Михайлович.
На кафедрі працюють: кандидат фізико-математичних наук, доцент Петечук Василь Михайлович, кандидат біологічних наук, доцент Грабовський Олександр Володимирович, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри, заслужений вчитель України Сігетій Ігор Петрович, старший викладач Хома Наталія Іванівна, кандидат педагогічних наук, старший викладач Гуцол Людмила Миколаївна.
З 2003 року по вересень 2013 року на кафедрі працювали кандидати фізико-математичних наук, доценти Химинець Ольга Володимирівна та Шманько Ілля Іванович, науковий та науково-методичний доробок яких відомий всій педагогічній громадськості області і за її межами.
Викладачі кафедри працюють над виконанням теми наукових досліджень Формування професійної компетентності педагога засобами ІКТ в процесі викладання природничо-математичних дисциплін”.
Викладачами кафедри забезпечується своєчасне і якісне виконання індивідуальних та кафедрального планів роботи. Регулярно переглядається перелік та тематика лекцій, їх зміст відповідно до діючих навчально-тематичних планів. Разом з методистами кабінету методики викладання природничо-математичних дисциплін розробляються плани тематичних дискусій та конференцій.

Працівники:

 

grabovskyГрабовський Олександр Володимирович - кандидат біологічних наук, доцент кафедри, природничо-математичної освіти та інформаційних технологій, доцент

 

sigetiСігетій Ігор Петрович – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри природничо-математичної освіти та інформаційних технологій, заслужений вчитель України

 

homaХома Наталія Іванівна - старший викладач кафедри природничо-математичної освіти та інформаційних технологій

 

Гуцол Людмила Миколаївна - кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри природничо-математичної освіти та інформаційних технологій.

 

Члени кафедри виступають з доповідями на конференціях та семінарах різного рівня, публікують наукові та навчально-методичні посібники, статті, тези доповідей. Кафедра є постійним організатором науково-практичних конференцій, семінарів вчителів природничо-математичного циклу. Викладачі кафедри є членами журі олімпіад та конкурсів обласного та всеукраїнського рівнів, надають допомогу педагогам та учням у підготовці до участі в названих заходах.
Викладачі кафедри приділяють постійну увагу питанню допомоги освітянам Закарпаття у розробці та укладанні навчально-методичних посібників, здійснюють їх рецензування.