Загальні матеріали

Проблема розвивального навчання в системі методичної підготовки вчителів математики

Бурхливий розвиток сучасного суспільства привів до появи нових педагогічних завдань і цілей у системі післядипломної освіти.
Учителі традиційно орієнтовані на запам’ятовування учнями певних абстрактних алгоритмів дій, а не на організацію пошукової діяльності, розвиток самостійності мислення, формування відповідних компетенцій. При цьому головною метою навчального процесу виступає передача знань, умінь та навичок. Така система має гальмівну дію на розвиток учителя як творчої особистості, здатної приймати рішення і самостійно мислити.