Україна на шляху утвердження європейських цінностей

YQjgtRqYb77fA2CQpSPe.r695x430Україну та країни Європи в силу різних історичних обставин і подій здавна об’єднують спільні сторінки історії та культури, спільні цінності, збереження історичної пам’яті та культурної спадщини для прийдешніх поколінь.
Сьогодні в наукових колах, педагогічних дослідженнях європейських і вітчизняних учених широко обговорюються проблеми нової системи цінностей і цілей освіти. Рада Європи розробила рамку компетентностей для демократичної культури, яка успішно імплементується в закладах освіти України. Цю рамку, вибудувану на цінностях, розробники вважають ефективним шляхом до демократизації освіти у країнах Ради Європи та Україні.

З’явилися нові парадигми освітнього процесу, що в свою чергу пов’язано з актуалізацією проблеми освіти і виховання в умовах полікультурних регіонів, полікультурного інформаційного середовища, де формується особистість.
Усвідомлюючи вагомість перебігу суспільних, геополітичних, культурних подій, факторів впливу на людину в сучасному світі, науковці і практики повинні об’єднувати свої зусилля в діалозі культур задля миру, свободи, демократії, відкритості, толерантності, відповідальності, справедливості, верховенства права.
Кафедра суспільно-гуманітарної та етико-естичної освіти Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти щорічно долучається до відзначення Дня Європи в Україні. З цією метою розробляється план заходів, спрямованих на активізацію проведення науковцями кафедри досліджень у сфері поглиблення євроінтеграційних процесів. Вже в цьому році науково-педагогічні працівники кафедри взяли участь в Міжнародних науково-практичних конференціях: «Мистецька освіта в європейському соціокультурному просторі ХХІ століття»; «Наукове забезпечення технологічного прогресу ХХІ сторіччя»; «Сучасні тенденції розвитку науки і освіти в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів»; ІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Особистість на шляху до духовних цінностей: теорія, практика, пошук».
Для вчителів історії та суспільствознавства розроблені та впроваджуються в освітній процес, під час проходження ними курсів підвищення кваліфікації, лекції «Теорія та методика навчання інтегрованого курсу «Громадянська освіта»», «Громадянська освіта для демократичної культури», «Ціннісні дискурси сучасної України: між традицією і глобалізацією», для вчителів гуманітарних дисциплін – «Культурна компетентність: обізнаність та самовираження у сфері різних культур»; для вчителів суспільно-гуманітарних та художньо-естетичних дисциплін – «Базові духовно-моральні цінності в новій українській школі»; «Професійно-педагогічна комунікація як ключова ціннісна орієнтація в умовах полікультурного середовища та євроінтеграції». Для вчителів іноземних мов розроблено методичні поради щодо організації та проведення серії уроків на тему: «Єдність будує, розбрат руйнує».
Колектив кафедри продовжує пошуки та творчу співпрацю з освітніми закладами європейських країн, долучається до участі у міжнародних наукових проектах.

Марія Баяновська,
завідувач кафедри суспільно-гуманітарної
та етико-естетичної освіти ЗІППО