Деякі роз'яснення щодо підвищення кваліфікації

На виконання постанови Кабінету Міністрів України 21 серпня 2019 року № 800 ,,Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників”, відповідно до листа Міністерства освіти і науки України 04.11.2019 № 1/9-683 ,,Щодо підвищення кваліфікації та атестації педагогічних працівників” Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти пропонує на 2021 рік приблизний порядок підвищення кваліфікації:

 

усі педагогічні працівники ЗЗСО, які атестуються у 2021 році і не мають свідоцтв про курси підвищення кваліфікації обсягом 60 годин, можуть пройти курси підвищення кваліфікації до 20 березня 2021 року обсягом 30 годин, а педагогічні працівники дошкільної, позашкільної освіти та шкільні бібліотекарі - 120 годин;

усі педагогічні працівники ЗЗСО, які атестуються у 2022 році і наступних роках, з квітня 2021 року можуть пройти курси підвищення кваліфікації обсягом 30 годин за освітньою програмою, яка структурована за напрямами, визначеними п.15 Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників:

розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій);
формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей вмінь;
мовленнєва компетентність педагогічних працівників;
створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) інклюзивного навчання, забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами;
психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти певного віку;
основи андрагогіки;
використання інформаційно-комунікаційних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку;

усі педагогічні працівники дошкільної, позашкільної освіти та шкільні бібліотекарі, які атестуються у 2022 році і наступних роках можуть пройти курси підвищення кваліфікації у повному обсязі 120 годин за замовленням.

Слід зазначити, що в інституті розроблені цілісні освітні програми підвищення кваліфікації педагогічних працівників кожного фаху на 5 років, тому під час наступного етапу підвищення кваліфікації зміст програм буде оновлений, а форми навчання осучаснені.
Для керівників закладів освіти та їх заступників пропонуємо напрям ,,Розвиток управлінської компетентності” обсягом 30 годин, який структурований за п’ятьма модулями по 8 годин і буде реалізовуватися щорічно паралельно з іншими напрямами (розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій), формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей вмінь, створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти певного віку, використання інформаційно-комунікаційних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку). Загальний обсяг 150 годин за 5 років.
Керівник закладу загальної середньої освіти (крім приватного закладу) зобов’язаний протягом першого року після призначення на посаду пройти курс підвищення кваліфікації з управлінської діяльності обсягом не менше 90 навчальних годин (ст.38 п. 4 Закону України ,,Про повну загальну середню освіту”) за освітньою програмою ,,Розвиток управлінської компетентності”.
У разі викладання декількох навчальних предметів (дисциплін) педагогічні працівники самостійно обирають послідовність підвищення кваліфікації у міжатестаційний період у межах загального обсягу (150 год.) підвищення кваліфікації (п. 15 Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників). Таким педагогічним працівникам, у разі необхідності, буде надана можливість пройти дистанційно курси підвищення кваліфікації з розвитку професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій) за 8 годинною програмою у термін проходження 30 годинних курсів підвищення кваліфікації.
За результатами проходження підвищення кваліфікації педагогічним працівникам видається свідоцтво.
У разі внесення змін, надходження нових рекомендацій чи роз’яснень Міністерства освіти і науки України до Порядку підвищення кваліфікації педагогічних працівників, Закарпатський інститут ППО оперативно надасть інформацію усім закладам освіти області.
На підставі плану підвищення кваліфікації керівник закладу освіти (уповноважена ним особа) забезпечує укладення між закладом освіти та Закарпатським ІППО договору про співпрацю терміном на один рік. Договори, укладені у 2020 році, у разі відсутності претензій з обох сторін, будуть пролонговані ще на один рік, змінити необхідно тільки додатки до договору.