Матеріали конференції

palko 

Палько Т.В. – директор Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат психологічних наук

Тема: "Реформування системи післядипломної педагогічної освіти в Україні: шлях до євроінтеграції"

 zhtoffova veronika

Dr. Штоффова Вероніка – професор Інституту педагогіки ім. Палацького, м. Оломовц (Чехія), доктор педагогічних наук

Тема: "Підготовка та підвищення кваліфікації педагогів у Чеській Республіці"

otych

Отич О.М. – директор Науково-дослідного інституту ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, доктор педагогічних наук, професор

Тема: "Післядипломна педагогічна освіта України у контексті реалізації стратегії ЮНЕСКО з підготовки педагогічних кадрів"

 albert shandor

Dr. Альберт Шандор – директор Центру післядипломної освіти м. Комарно (Словаччина), професор

Тема: "Система підвищення кваліфікації педагогічних працівників у Словаччині"

 erdei gabor

Dr. Ердеї Габор – старший викладач кафедри андрагогіки Інституту педагогіки Дебреценського університету (Угорщина), член комітету педагогіки, член комітету андрагогії Угорської академії наук, доктор Ph

Тема: "Підвищення кваліфікації педагогів в Угорщині крізь призму освіти дорослих"

Jyhas

Dr. Югас Еріка – начальник відділу ЦПОД (Центр професійної освіти для дорослих) Інституту національної культури (м. Кечкемет), доцент Інституту педагогіки Дебреценського університету (Угорщина), завідувач кафедри андрагогіки, член комітету педагогіки, член комітету соціології Угорської академії наук, член комітету Просвітництва та акредитації (Міністерство трудових ресурсів – Департамент освіти Угорщини), доктор Ph

Тема: Можливості підготовки та підвищення кваліфікації педагогів в системі післядипломної освіти

bondarchuk

Бондарчук О.І. – завідувач кафедри психології управління ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, доктор психологічних наук, професор

Тема: Організаційна культура закладів післядипломної педагогічної освіти України: сутність та особливості розвитку

xumunec

Химинець В.В. – професор кафедри менеджменту та інноваційного розвитку освіти Закарпатського інституту ППО, доктор фізико-математичних наук, професор

Тема: Інноваційно-гуманістичне спрямування післядипломної педагогічної освіти в контексті євроінтеграційної політики України

goncharenko

Гончаренко Н.М. – начальник відділу стратегії розвитку освіти ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» МОН України, кандидат психологічних наук

Тема: Діяльність закладів післядипломної педагогічної освіти в умовах модернізації освітньої галузі в Україні

peggi wolton

Dr. Пеггі Волтон – волонтер Корпусу Миру США, доктор Ph;
Тріфан М.С. – методист англійської мови кабінету методики викладання суспільно-гуманітарних та художньо-естетичних дисциплін Закарпатського інституту ППО

Тема: Міжнародна співпраця як один з вагомих напрямів роботи інституту післядипломної педагогічної освіти в галузі розвитку шкільної англомовної освіти

logo-ru

Шевченко Т.Г. – партнер компанії Micrоsoft в Україні, директор БМС «Техно»

Тема: Технологічні можливості для ІППО та ВУЗів в умовах євроінтеграційного розвитку післядипломної освіти України