Запрошуємо Вас взяти участь у роботі І Міжнародної науково-практичної конференція "Імерсивні технології в освіті"

CONFНаціональна академія педагогічних наук України та Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України 21 вересня 2021 року організовують І Міжнародну науково-практичну конференцію "Імерсивні технології в освіті". 
Мета конференції полягає у визначенні вимог, умов, перспектив, значення щодо впровадження імерсивних технологій у навчальний процес для підвищення якості освіти на різних її рівнях.
Під час роботи конференції планується пленарне засідання та секційні за напрямами:
1. Імерсивні технології у навчальному процесі початкової школи.
2. Імерсивні технології у навчальному процесі закладів загальної освіти.
3. Імерсивні технології у навчальному процесі закладів вищої освіти.
4. Імерсивні технології у навчальному процесі професійно-технічної освіти.
5. Методологія педагогічної діяльності із застосуванням імерсивних технологій у навчальній діяльності.
6. Імерсивні технології у STEM/STEAM освіті.
7. Теоретико-методологічні та психолого-педагогічні аспекти використання імерсивних технологій у навчальному процесі закладів освіти.
8. Вимірювання впливу застосування імерсійних технологій на результати навчальної діяльності.
Детальніше у програмі ТУТ