Положення

Положення про критерії, правила і процедуру оцінювання навчально-методичної, науково-дослідної та організаційної діяльності науково-педагогічних та педагогічних працівників Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти