Упровадження інтегрованого курсу „Культура добросусідства”: новий формат, плани та перспективи

Screenshot 5Інформаційно-дослідницький центр „Інтеграція і розвиток”, за підтримки Міністерства освіти і науки України та Посольства Королівства Норвегії в Україні, з 21-23 січня цього року організував проведення Восьмої Робочої наради з питань апробації та впровадження курсу „Культура добросусідства” в Україні.
Нарада об’єднала понад 200 учасників: це представники Міністерства освіти і науки України, громадських організацій, керівники закладів вищої та післядипломної педагогічної освіти, науковці, педагоги, експерти з питань освіти, колектив тренерів з методики впровадження інтегрованого курсу „Культура добросусідства”.
Різноплановою та цікавою була програма наради (Програма VIII Всеукраїнської робочої наради додається). За три дні, в онлайн форматі, працювали 26 сесійних зали. У їх роботі спікери представляли досвід роботи закладів освіти регіонів, які вже апробують та впроваджують інтегрований курс „Культура добросусідства”, проводили презентації, майстер-класи, дискусії,онлайн-лабораторії з використанням сучасних форм і методів, онлайн-інструментів у роботі з дітьми, батьками та педагогічними колективами.
Перспективи розвитку освітньої реформи в Україні, під час пленарного засідання (https://www.youtube.com/watch?v=zasmesikKLc), презентував Юрій Кононенко, начальник головного управління шкільної освіти Міністерства освіти і науки України. Андрій Юраш, керівник відділу з питань релігій і забезпечення права громадян на свободу світогляду і віросповідання Секретаріату Кабінету Міністрів України, розкрив основні напрями сучасної державної політики України у сфері міжнаціональних і міжконфесійних відносин. Про розвиток, досягнення проєкту „Культура добросусідства” у 2020 році говорила керівниця проєкту Маргарита Араджионі.
У роботі VIII Всеукраїнської робочої наради взяли участь працівники Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти: Сивохоп Ярослав, кандидат педагогічних наук, доцент, директор інституту; колектив творчої групи проєкту „Культура добросусідства” Ходанич Лідія, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри педагогіки та психології, Кірик Марія, методист кабінету методики дошкільної та початкової освіти, а також завідувач центру інноваційних освітніх технологій та дистанційного навчання – Зоряна Павлович-Іліньо.
Палько Тетяна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри педагогіки та психології Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти, координатор проєкту в Закарпатській області, презентувала програми підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів дошкільної освіти з методики впровадження програми з міжкультурної та громадянської освіти дітей дошкільного віку „Український віночок. Закарпаття”,розроблені для закладів післядипломної педагогічної освіти, та провела дискусію щодо осмислення педагогом курсу „КД” нових ролей – коуча, фасилітатора, тьютора, супервізора, модератора, агента змін та переорієнтації їх до нових завдань у розрізі навичок – 2025. Різноманітні вправи на дошках Lino it, Padlet,платформі Jamboord, програмі Mentimeter спонукали присутніх до активної дискусії, у ході якої відбулося вироблення спільних висновків, а також усвідомлення власної професійної ролі в контексті сучасних змін.
Анна Рего, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки та психології Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти, співавтор програмиз міжкультурної та громадянської освіти дітей дошкільного віку „Український віночок. Закарпаття” провела майстер-клас викладання „КД” педагогам ЗДО за темою „Стереотипи”. Учасники активно долучилися до обговорення питань щодо того, з якими стереотипами в житті зустрічалися та чи допомагають стереотипи нам у житті. Найбільше зацікавлення викликала вправа „Який я” (робота у підгрупах на Jamboord) з визначення певних характеристик людини за портретом та професією, що вкотре довело вплив стереотипів на сприйняття оточуючого світу.
У роботі сесії „Наступність форм і методів роботи по курсу „КД” в ЗДО і НУШ” Ольга Романчак, методист кабінету методики дошкільної та початкової освіти Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти, співавтор програми з міжкультурної та громадянської освіти дітей дошкільного віку „Український віночок. Регіон”, презентувала сучасні підходи щодо формування елементів екологічної свідомості, позитивного емоційно-ціннісного ставлення до природи. Проаналізувала забезпечення принципу наступності у змісті освітніх програм „Український віночок. Закарпаття” та програми загальноосвітньої школи інтегрованого курсу „Культура добросусідства” для 1-4 класів.
Учасники сесії мали змогу взяти активну участь у створенні проєкту „Книга скарг природи”, розробити рекомендації щодо співпраці педагогів закладів дошкільної, загальноосвітньої освіти та батьків з формування елементів екологічної свідомості, позитивного емоційно-ціннісного ставлення до природи.
На заключному пленарному засіданні (https://www.youtube.com/watch?v=ztRC5zGAJ7s) було розглянуто сучасні тенденції розвитку освіти дорослих в Україні (Олена Аніщенко, доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України), а також підбито підсумок проведених сесій та накреслено плани розвитку курсу „Культура добросусідства” на майбутнє.
Усі учасники зазначили високий рівень професіоналізму спікерів, змістового наповнення та реалізації програми, надзвичайно злагоджену організацію заходу.