Ознайомлення з модельною програмою "Культура добросусідства. 5-6 класи"

kd6 4
Із метою поширення інформації про нову програму і її методичне забезпечення 8 листопада 2021 рокувідбулася онлайн презентація модельної навчальної програми«Культура добросусідства. 5-6 класи». Зазначена Програма рекомендована МОН України (наказ від 12.07.2021р. № 795) для впровадження з 2022 року, реалізується в розділі «Соціальна і здоров’язбережувальна освітня галузь». Предмет «Культура добросусідства» для 5–6 класів є складником наскрізного курсу «Культура добросусідства», програми якого розроблені для різних ланок освіти – від дошкілля до освіти дорослих. Він спрямований на розвиток освіти впродовж життя, демократизацію освітнього середовища, підтримку міжкультурної і миротворчої освіти та широкої соціальної інклюзії в Україні. Зміст Програми відповідає принципам концепції Нової української школи, сприяє формуванню наскрізних вмінь ключових компетентностей базової освіти, а також відповідає обов’язковим результатам навчання, визначеним Державним стандартом базової середньої освіти для соціальної і здоров’язбережувальної галузі.Програма структурована за розділами і побудована в такий спосіб, щоб зберегти наступність і послідовність вивчення тем від 5 до 6 класу, врахувати міжпредметні та міжгалузеві зв’язки. Розділи виділені за принципом розширення кола міжособистісної взаємодії дитини в соціумі.
Учасники онлайн презентації мали можливість отримати вичерпну інформацію про Програму з перших вуст – авторів Маргарити Араджионі та Ірини Унгурян. На зустрічі були присутні керівники закладів освіти, їхні заступники, вчителі різних предметів, які зацікавлені в переході Нової української школи на новий рівень. Маргарита Анатоліївна ознайомила присутніх зі структурою різних програм курсу Культура добросусідства та Програми для 5-6 класів, продемонструвала особливості навчально-методичного комплексу для вчителя, робочих зошитів для здобувачів освіти. Кожну тему програми представлено через перелік очікуваних результатів, пропонований зміст та перелік видів навчальної діяльності здобувачів освіти. Для досягнення очікуваних результатів навчання авторами Програми запропоновано великий перелік видів навчальної діяльності й високий рівень їхньої конкретизації. Це обумовлено певною складністю та чутливістю окремих тем змісту Програми, необхідністю окреслити запропоновану авторами глибину занурення та деталізації тем, надати альтернативні види діяльності з урахуванням віку здобувачів освіти та рівня їхньої підготовки, технічних/просторових можливостей закладу освіти тощо. Деякі види діяльності рекомендовані як творче домашнє завдання або позаурочна активність, як ідеї для проведення цікавих інтерактивних ранкових зустрічей і годин спілкування, спільних заходів з батьками або з молодшими школярами. Педагоги на свій розсуд можуть обирати види навчальної діяльності з тих, що запропоновані в Програмі, додавати нові або адаптувати рекомендовані види діяльності відповідно до потреб здобувачів освіти та особливостей організації освітнього процесу, оскільки зазначений перелік видів навчальної діяльності є орієнтовним.
Долучилися до презентації та обговорення Програми працівники Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти: доцент кафедри педагогіки та психології Палько Тетяна, завідувач кабінету практичної психології та соціальної роботи Шевчук Валентина, методист кабінету координаційної діяльності Сивохоп Валентина, а також заступник директора Ужгородської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 8, учитель КД – Чобаль Діана. Було зосереджено увагу присутніх на важливості впровадження Програми, оскільки вона має навчально-методичне забезпечення, а також здійснюється підготовка вчителя до роботи. Діана Валеріївна розповіла про особистий досвід впровадження Програми у 5-х пілотних класах Ужгородської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 8, зауваживши, що за бажанням здобувачів освіти у закладі введено вивчення курсу Культура добросусідства ще в трьох класах. Діти із задоволенням опрацьовують новий матеріал, а педагог з легкістю здійснює підготовку до уроків. Учителька зауважила, що може коригувати послідовність тем, обсяг змісту і час на його опрацювання відповідно до потреб здобувачів освіти та особливостей організації освітнього процесу.
kd6 1 kd6 3