Верховна Рада України прийняла за основу урядовий Проект Закону «Про освіту дорослих»

Законопроект розроблено з метою визначення правових, організаційних та економічних засад функціонування і розвитку системи освіти дорослих в Україні, створення умов для ефективної співпраці заінтересованих сторін задля реалізації права дорослої особи на безперервне навчання впродовж життя, для задоволення її особистісних потреб з урахуванням пріоритетів суспільного розвитку та запитів економіки.
Детальніше: МОН